A bizottsági eljárás célja annak megállapítása, hogy a dán állam által a Post Danmarknak a közszolgálati megbízás ellátása érdekében a 2020-as évre nyújtott ellentételezés összhangban áll-e az EU állami támogatási szabályaival

Az Európai Bizottság 2021. július 23-i sajtóközleményében bejelentette, hogy hivatalos vizsgálati eljárást indít Dánia fő postai szolgáltatójának (Post Danmark) nyújtandó állami támogatással kapcsolatban. A vállalat 40%-ban a dán, 60%-ban pedig svéd állam tulajdona (a két ország állami postai szolgáltatói egy cégcsoport részei, és az anyavállalat többségi tulajdonosa Svédország).

Dánia ez év márciusában jelentette be az Európai Bizottságnak azt az állami támogatási intézkedést, amely alapján a Post Danmark egyetemes postai szolgáltatási kötelezettségének (mely magában foglalja az alapvető postai szolgáltatások nyújtását az ország egész területén megfizethető áron és bizonyos minimális minőségi követelményeknek megfelelően) 2020-ban történő ellátáshoz nyújtana a dán állam maximálisan 30 millió euró állami támogatást.

A közszolgáltatások ellentételezésére vonatkozó, 2011-ben elfogadott uniós állami támogatási szabályok értelmében a vállalkozásoknak bizonyos kritériumok alapján kompenzáció (ellentételezés) nyújtható a közszolgáltatás többletköltségeihez. Ugyanakkor a tagállamok felelőssége a vonatkozó európai uniós állami támogatási szabályok betartása és a túlkompenzáció kockázatának kizárása.

2019 decemberében egy közúti fuvarozási és logisztikai ágazatban tevékenykedő vállalkozásokat tömörítő dán szakmai szövetségtől érkezett panasz a Bizottsághoz, mely szerint a megítélt ellentételezés összeegyeztethetetlen az uniós állami támogatási szabályokkal. Az előzetes értékelést követően a Bizottság nem tudta kizárni, hogy megfelelően elválasztotta-e a kedvezményezett az egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó költségeit az egyéb gazdasági tevékenysége költségeitől, és ezáltal a Bizottság szerint fennáll a túlkompenzáció kockázata, és az egyetemes szolgáltatási kötelezettség elkerült nettó költségeinek helyes kiszámításával kapcsolatban is aggályai merültek fel.

A jelenlegi vizsgálat során Dániának, a panaszosoknak és más érdekelt harmadik feleknek lehetőségük lesz észrevételek benyújtására.

A Bizottság sajtóközleménye itt érhető el.