A program teljes költségvetése 149 millió euró.

Az Európai Bizottság 2022. augusztus 8-án kiadott sajtóközleménye szerint jóváhagyott egy román támogatási programot, melynek keretében az állam zöld hidrogén előállítására szolgáló új létesítmények létesítéséhez biztosít forrást annak érdekében, hogy 2025. december 31-ig legalább 100 MW megújuló hidrogéntermelési kapacitás jöjjön létre, amely évente legalább 10 000 tonna hidrogént termel.

A Románia az Európai Bizottságnak bejelentett támogatási programot részben a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből (RRF) finanszírozza. A 2023. december 31-ig futó támogatási program keretében vissza nem térítendő támogatást nyújt majd az állam, és a projektenként nyújtott támogatások mértéke az 50 millió eurót nem haladhatja meg.

A támogatási program kedvezményezettjei a hidrogént vagy villamos energiát előállító vállalkozások (mérettől függetlenül), területi közigazgatási szervek, és az energetikai ágazatban aktív állami kutatási-fejlesztési intézetek.

Az Európai Bizottság a környezetvédelmi és energetikai támogatásoknak a belső piaccal való összeegyeztethetőségét a 2022. évi iránymutatás az éghajlatvédelmi, a környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról szóló európai bizottsági közlemény (2022/C 80/01) alapján vizsgálta.

Az Európai Bizottság értékelése során egyrészt arra a következtésre jutott, hogy a támogatási program amellett, hogy hozzájárul az energetikai ágazat fejlesztéséhez, beleértve a zöld hidrogén előállítását, ösztönző hatása nélkül a kedvezményezettek befektetési hajlandósága a zöld hidrogén előállításába alacsonyabb lenne. Így megállapítható, hogy a támogatási program elősegíti a kérdéses gazdasági tevékenység, illetve gazdasági terület fejlődését.

Másrészt az Európai Bizottság szerint a támogatási program nemcsak szükséges és megfelelő eszköz a zöld hidrogén előállításához, hanem arányos is, mivel a támogatás mértéke nem haladja meg a tényleges finanszírozási hiányt. Az arányosság feltételének teljesüléséhez hozzájárul, hogy a támogatott projektek transzparens és diszkriminációmentes versenyeljárással kerülnek kiválasztásra. Ezenfelül a támogatási program csak korlátozott hatással van a versenyre és a tagállamok közötti kereskedelemre, és a pozitív hatásai meghaladják az esetleges negatív verseny- és kereskedelmi hatásait. Tehát a Bizottság szerint kijelenthető, hogy a támogatási program nem érinti olyan mértékben kedvezőtlenül a kereskedelmi feltételeket, amely ellentétes a közös érdekkel.

Mindezek alapján az Európai Bizottság megállapította, hogy Románia zöld hidrogén előállítását támogató programja a belső piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető.