A Franciaország által bejelentett támogatási intézkedések a halászati ágazatot hivatottak kompenzálni

2021. április 23-i sajtóközleményében az Európai Bizottság az uniós állami támogatási szabályok alapján három, összesen 100 millió euró költségvetésű francia támogatási programot hagyott jóvá az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése nyomán a halászati kvótarész-csökkentések által érintett halászati ágazat támogatására. Ezek az első olyan – a Bizottság által jóváhagyott – intézkedések, melyek a javasolt Brexit kiigazítási tartalékról (Brexit Adjustment Reserve, BAR) szóló intézményközi megbeszélések kontextusában születtek, noha az még korántsem biztos, hogy ezen támogatási intézkedések végül a BAR-ból kapnak finanszírozást.

·         Az első, 80 millió eurós költségvetéssel rendelkező támogatási program célja a kikötőben tartózkodni kényszerülő hajók állandó költségeinek részleges kompenzálása, valamint a személyzet tagjainak javadalmazása. A közvetlen támogatások formájában a halászati ágazatban tevékenykedő francia kis- és középvállalkozásoknak nyújtott támogatás a 2021. január 1-jétől 2021. június 30-ig terjedő időszakra vonatkozik, ami 2021 december 31-ig meghosszabbítható.

·         A szintén közvetlen támogatások formájában a halászati ágazatban tevékenykedő francia kis- és középvállalkozásoknak nyújtott 12 millió eurós összköltségvetéssel rendelkező második támogatási program célja a francia halászflotta 2021. január 1-jétől március 31-ig elszenvedett bevételkiesésének egy részének kompenzálása az ágazat rugalmasságának növelése érdekében.

·         A 8 millió eurós költségvetésű harmadik támogatási program célja a francia halárusok által elszenvedett bevételkiesések egy részének kompenzálása, a 2021. január 1-jétől március 31-ig terjedő időszak után, szintén az ágazat rugalmasságának növelése érdekében. Az állami támogatás a halak, rákok és puhatestűek nagykereskedelme és feldolgozása terén Franciaországban tevékenykedő kis- és középvállalkozásoknak, illetve nagyvállalkozásoknak nyújtott közvetlen támogatások formájában valósul meg.

Az Európai Bizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107. cikke (3) bekezdésének c) pontja alapján értékelte a programokat és arra a megállapításra jutott, hogy az intézkedések növelik a halászati ágazat fenntarthatóságát és hozzájárulnak az ágazat alkalmazkodóképességéhez az Egyesült Királysággal fennálló új kapcsolatból fakadó új halászati és piaci lehetőségek terén. Ebből kifolyólag az intézkedések hozzájárulnak a közös halászati politika első célkitűzéséhez, vagyis annak biztosításához, hogy a halászati és akvakultúra-tevékenységek hosszú távon környezeti szempontból is fenntarthatóak legyenek.