A közlemény számos jogcíme 2023. december 31-én hatályát vesztené.

Az Európai Bizottság 2023. november 6-án sajtóközleményben jelentette be, hogy felülvizsgálja az ideiglenes válság- és átállási keret (Temporary Crisis and Transition Framework, TCTF) kivezetéséről szóló ütemtervet, és erről konzultál a tagállamokkal 2023. november 8-án.

A TCTF válságkezelésre irányuló, az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdés b) pontja szerinti (egy tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére nyújtott támogatás) támogatási kategóriái a közlemény jelenleg hatályos változata szerint 2023. december 31-én hatályukat vesztik.

Ezek a támogatási kategóriák a következők: i) korlátozott összegű támogatások (TCTF 2.1 szakasz); ii) garanciák formájában nyújtott likviditási támogatás (TCTF 2.2 szakasz); iii) kedvezményes hitelek formájában nyújtott likviditási támogatás (TCTF 2.3 szakasz); iv) a földgáz- és villamosenergia-árak kivételesen nagymértékű emelkedéséből fakadó többletköltségekhez nyújtott támogatás (TCTF 2.4 szakasz); és v) A villamosenergia-fogyasztás további csökkentéséhez nyújtott támogatás (TCTF 2.7 szakasz).

A Bizottság legújabb értékelése szerint a jelenlegi válság továbbra is kockázatokat rejt magában és bizonytalanság forrása maradhat, különösen a közelgő téli fűtési időszakban, ami olyan váratlan eseményekhez vezethet, amelyek sürgős állami támogatás nyújtását igényelhetik.

Ezért a Bizottság meg szeretné hagyni a tagállamok lehetőségét a célzott és időszerű beavatkozásra az elkövetkezendő téli hónapok során és a TCTF 2.1 és 2.4 szakaszainak meghosszabbítását javasolja három hónappal, 2024. március 31-ig.

A 2.2, 2.3 és 2.7 szakaszokat nem érinti a javaslat, azok 2023. december 31-én hatályukat vesztik.