Az intézkedés a megemelkedett közvetett kibocsátási költségeket kompenzálja.

Az Európai Bizottság 2022. október 17-én sajtóközleményben jelentette be, hogy jóváhagyott egy lengyel programot, amely részben kompenzálja a nagy energiaintenzitású vállalatok – az uniós kibocsátás-kereskedelmi rendszer (EU Emission Trading System, ETS) keretei között a közvetett COkibocsátási költségekből eredő – megemelkedett villamosenergia-költségeit. A támogatási program az ETS iránymutatás alapján került jóváhagyásra.

Az ETS az EU egyik legfontosabb eszköze az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére, mivel egy maximális szén-dioxid kibocsátási küszöbbel ösztönzi az ipart a szén-dioxid-mentesítésre. Ha a vállalatok túllépik az ETS-ban megállapított a kibocsátási küszöböt, szén-dioxid kvótákat kell venniük ahhoz, hogy a (szennyező) tevékenységüket folytathassák. A kvóták aukciókon szerezhetők be – nem kevés pénzért –, ezért a cégek motiváltak abban, hogy minél alacsonyabb legyen a szén-dioxid kibocsátásuk.

Közvetlen kibocsátási költséget a vállalatok által saját ipari tevékenységükhöz vásárolt kvóták jelentenek. Ugyanakkor a villamosenergia-termelők szintén vásárolnak kvótákat a kibocsátásukért cserébe, és azoknak költségeit beépítik a villamos energia árába. Amikor nagy energiaintenzitású vállalatok ipari tevékenységükhöz energiát fogyasztanak, akkor a termelők kvótái náluk közvetett költségként jelentkeznek, mivel a villamos energia árán keresztül a villamosenergia-termelők kibocsátásaiért is fizetnek.

A lengyel intézkedés költségvetése megközelítőleg 10 milliárd euró (45 345 millió PLN) és a 2021-2030 időszakban jelentkező közvetett kibocsátási költségek fedezését szolgálja. Az intézkedés célja az ún. „karbonkibocsátás-szivárgás” kockázatának csökkentése: ez az a jelenség, amikor a vállalatok EU-n kívüli, kevésbé ambiciózus éghajlat-politikával rendelkező országokba helyezik át tevékenységüket a magas uniós kibocsátási költségekre visszavezethetően. Ez nemcsak gazdaságilag hátrányos az EU-nak, de globálisan sem csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását. Az intézkedés kedvezményezettjei az ETS iránymutatás I. mellékletében felsorolt, a közvetett kibocsátási költségekre visszavezethető kibocsátásáthelyezés tényleges kockázatának kitett ágazatokban tevékenykedő vállalkozások. A támogatást 2031-ig nyújthatják, maximális mértéke a kedvezményezett közvetett kibocsátási költségeinek 75%-a lehet.

Ahhoz, hogy a vállalatok jogosultak legyenek támogatásra, az alábbi feltételek közül valamelyiket teljesíteniük kell:

1. végre kell hajtaniuk bizonyos energiahatékonysági ajánlásokat;

2. villamosenergia-fogyasztásuk legalább 30%-át megújulókból kell fedezniük; vagy

3. vállalniuk kell, hogy a támogatás összegének legalább 50%-ából olyan beruházást hajtanak végre, amely jelentősen csökkenti létesítményük üvegházhatásúgáz-kibocsátását.

A jóváhagyó határozat a Bizottság versenypolitikai honlapján lesz elérhető a bizalmas információk törlését követően az SA.64719 ügyszámon.