Az Európai Bizottság állítása szerint Nagy-Britannia nem téríttette vissza azt a 100 millió eurónyi állami támogatást, amelyet Gibraltár területén lévő multinacionális vállalatok kaptak az állami támogatási szabályokba ütköző adómentesség formájában

2021. március 19-i sajtóközleményében az Európai Bizottság bejelentette, hogy keresetet nyújt be az Európai Unió Bíróságán az Egyesült Királyság ellen, amiért az elmulasztotta visszafizettetni azt a mintegy 100 millió eurós állami támogatást, amelyet az ún. passzív érdekeltségekből származó és a jogdíjbevételek adómentességeként adtak Gibraltárban multinacionális vállalatok számára.

A 2018. december 19-én kelt, 2019/700 számú, az Egyesült Királyság által a gibraltári társasági-adórendszer kapcsán nyújtott SA.34914 (2013/C) számú állami támogatásról szóló határozatában az Európai Bizottság a fenti támogatási intézkedést jogellenesnek és az állami támogatási szabályokkal összeegyeztethetetlennek nyilvánította, ezért azt a határozatot hozta, hogy az Egyesült Királyságnak 2019. április 23-i határidővel a támogatást vissza kell fizettetnie a kedvezményezettekkel.

A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás 95. cikkének (1) bekezdése és 87. cikkének (2) bekezdése alapján a Bizottság jogosult az Egyesült Királyság ellen eljárást indítani az átmeneti időszak vége (azaz 2020. december 31.) előtt meghozott bizottsági határozat teljesítésének elmulasztása miatt. A megállapodás 87. cikk (2) bekezdése azt is rögzíti, hogy az Európai Unió Bírósága rendelkezik hatáskörrel ezekben az ügyekben.

Tekintettel arra, hogy több mint két évvel a bizottsági határozat után a gibraltári hatóságok a tiltott állami támogatás teljes összegének kevesebb mint 20%-át fizették vissza (a négy azonosított kedvezményezett közül, amelyekre a visszafizettetési határozat vonatkozik, eddig csak ketten tettek ennek eleget), az Európai Bizottság úgy döntött, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 108. cikkének (2) bekezdésével összhangban az Egyesült Királyságot az Európai Unió Bírósága elé viszi. Az ügy különlegességét az adja, hogy ez az első ilyen tárgyú eljárás az Egyesült Királysággal szemben a Brexit óta.