A 200 milliárd euró költségvetésű intézkedés új és a meglévő hitelekhez biztosít állami kezességet valamennyi vállalkozás, így a nagyvállalatok számára is.

Az Európai Bizottság 2020. április 14-én jóváhagyta Olaszország bejelentését. A program célja az új forgótőke- vagy beruházási hitelhez kapcsolódó kockázat csökkentése az állami tulajdonú SACE által, pénzügyi szervezetek útján nyújtott támogatás révén, így segítve a vállalkozásokat tevékenységük folyamatos fenntartásában.

A támogatás alapjául szolgáló hitelösszeg kizárólag a vállalkozás rövid távú likviditási igényeinek fedezéséhez szükséges mértékig terjedhet, és az ehhez kapcsolódó állami kezesség ezen év végéig nyújtható (a szerződést eddig kell megkötni), időtartama pedig legfeljebb 6 év lehet. A kezességi díjak mértéke összhangban van az átmenti keretszabályban foglaltakkal. Az intézkedés továbbá megfelelő biztosítékokat tartalmaz annak érdekében, hogy a támogatás a lehető leghatékonyabban, célzottan jusson el a pénzügyi intézmények révén a kedvezményezettekhez.

A Bizottság megállapította, hogy a tervezett intézkedés szükséges, megfelelő és arányos mértékű a tagállam gazdaságában létrejött súlyos zavar csökkentésére, és összhangban van a módosított átmeneti keretszabályban foglaltakkal, tehát az intézkedés összeegyeztethető a belső piaccal az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdés b) pontja alapján.

A Bizottság sajtóközleménye itt érhető el.