A 12 millió euró költségvetésű dán programból az 1000 fő feletti rendezvények lemondásából eredő károk kompenzálhatók

Az Európai Bizottság 2020. március 12-én sajtóközleményben jelentette be, hogy jóváhagyta az elő olyan állami támogatási intézkedést, amelyet kifejezetten a koronavírus teremtette szükséghelyzet motivált. A Bizottságnak bejelentett dán program lényege, hogy az 1000 résztvevő feletti, valamint a kifejezetten a veszélyeztetett csoportoknak (pl. időseknek) szervezett, de a járvány miatt lemondott rendezvények szervezői kompenzációt kaphatnak. Az intézkedésre a dán állam 91 millió dán koronát (12 millió eurót) különített el.

A Bizottság az intézkedést a tagállami bejelentéstől számított 24 órán belül, az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés (EUMSZ) 107. cikk (2) bekezdés b) pontja alapján hagyta jóvá, amely lehetővé teszi „a természeti csapások vagy más rendkívüli események által okozott károk helyreállítására nyújtott támogatást.”

A Bizottság sajtóközleményében hangsúlyozta, hogy a koronavírus okozta helyzet ilyen „rendkívüli eseménynek” tekinthető, mivel nem volt előre látható, és kétségkívül jelentős gazdasági hatása lesz. A Bizottság azt is megállapította, hogy mivel csak a ténylegesen felmerült károkat téríti meg a dán állam, az intézkedés arányos, és nem torzítja szükségtelen mértékben a belső piaci versenyt.

A sajtóanyag arra is kitér, hogy a Bizottság szerint az állami támogatási keretrendszer lehetővé teszi a járvány gazdasági hatásai elleni védekezést

  •  általános – azaz nem szelektív, tehát állami támogatásnak nem minősülő – intézkedésekkel (ilyen pl. az adófizetési határidők általános elhalasztása),
  • a közvetlen károk esetén az EUMSZ már említett 107. cikk (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásával,
  • a nehéz helyzetbe került vállalkozások esetén az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdés c) pontján alapuló megmentési támogatás nyújtásával,
  • és súlyos gazdasági válsághelyzet esetén az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdés b) pontján alapuló, a gazdaságban keletkezett zavar elhárítására irányuló támogatással.

Megjegyzendő azonban, hogy az EUMSZ hivatkozott rendelkezésein alapuló támogatási intézkedéseket csak bizottsági bejelentés és jóváhagyás alapján lehet végrehajtani.

A Bizottság angol nyelvű sajtóközleménye itt érhető el.