Az Európai Bizottság a 2020 végén lejáró állami támogatási szabályozás hatályának két évvel történő meghosszabbítását tervezi.

Az Európai Bizottság (Bizottság) 2012-2014 folyamán az állami támogatási szabályozás korszerűsítése (State Aid Modernisation, SAM) c. kezdeményezése keretében új jogszabályokat és iránymutatásokat fogadott el. Ezek többsége 2020. december 31-én lejárna, de a Bizottság 2019. január 7-én sajtóközleményt jelentetett meg arról, hogy az érintett jogszabályok és iránymutatások lejáratát el kívánja halasztani 2022 végéig.

A Bizottság továbbá azt is jelezte, hogy a minőségi jogalkotásra vonatkozó iránymutatások alapján értékelni fogja mind a meghosszabbítani kívánt, mind pedig más, a SAM keretében és azon kívül elfogadott állami támogatási joganyagokat. Az értékelés a Bizottság belső folyamata, amelynek célja az érintett jogszabályok és iránymutatások „célravezetőségi vizsgálata” (fitness check) és ezen keresztül a jövőbeni döntések, módosítási javaslatok megalapozása. A tagállamok és az érintett felek a folyamat különböző szakaszaiban lehetőséget kapnak majd arra, hogy az észrevételeiket eljutassák a Bizottság részére. A Bizottság egy menetrendet is megjelentet a folyamatról, továbbá egy kérdőívet is közzétesz majd a közeljövőben ezen a linken. Az értékelés eredményét a Bizottság munkadokumentum formájában fogja publikálni.

A Bizottság a következő jogszabályok és dokumentumok hatályát tervezi meghosszabbítani 2022 végéig (és egyúttal értékelni is fogja ezeket): általános csoportmentességi rendelet, általános de minimis rendelet, regionális támogatásokra vonatkozó iránymutatás, kockázati tőkére vonatkozó iránymutatás, környezetvédelmi és energetikai támogatásokról szóló iránymutatás, megmentési és szerkezetátalakítási támogatásokról szóló iránymutatás, az európai közérdeket képviselő jelentős projektek megvalósításának előmozdítására nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatás.

Az értékelést a Bizottság a fentiek mellett a következő iránymutatások vonatkozásában is lefolytatja: kutatási, fejlesztési és innovációs támogatásokra vonatkozó keretrendszer, a repülőtereknek és a légitársaságoknak nyújtott állami támogatásról szóló iránymutatás, vasúti támogatásokról szóló iránymutatás, a rövid lejáratú exporthitel-biztosításokra vonatkozó iránymutatás. Az utolsó kettő kakukktojás abból a szempontból, hogy azokat a SAM kezdeményezéstől függetlenül fogadta el a Bizottság 2008-ban, illetve 2012-ben.

A Bizottság sajtóközleménye itt érhető el: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-182_en.htm