A két tagállam az erőművek termelési költségeinek támogatásán keresztül kívánja elérni az árcsökkentési célt

Az Európai Bizottság 2022. június 8-án sajtóközleményben jelentette be, hogy elfogadta Spanyolország és Portugália energiaárak csökkentését célzó közös programját, melynek célja az ibériai piacon a nagykereskedelmi villamosenergia-árak mérséklése a fosszilis tüzelésű erőművek inputköltségeinek csökkentésével.

Spanyolország és Portugália 2022 májusában jelentette be a tervezetet az Európai Bizottság felé: a 8,4 milliárd eurós összköltségvetésű intézkedés (Spanyolország esetében 6,3 milliárd euró, Portugália esetében pedig 2,1 milliárd euró a keret) a fosszilis tüzelésű erőművek költségeinek csökkentésével termelési költségeik mérséklését szolgálja, melytől a két tagállam a nagykereskedelmi villamosenergia-piaci árának konszolidálódását reméli a fogyasztók javára.

A 2023. május 31-ig tartó program során a villamosenergia-termelők közvetlen támogatásban részesülnek, melynek mértékét a földgáz piaci ára és az intézkedés időtartama alatt átlagosan 48,8 €/MWh gázárplafonban megállapított árkülönbség alapján számítják ki (az első hat hónapjában a tényleges árplafon 40 euró/MWh lesz, a hetedik hónaptól az árplafon havi 5 euróval emelkedik, ami a tizenkettedik hónapban 70 euró/MWh árplafont eredményez).

Az intézkedés finanszírozásának két forrása lesz: (i) a spanyol átvitelirendszer-üzemeltető által a Franciaország és Spanyolország közötti határon átnyúló villamosenergia-kereskedelem eredményeként szerzett bevétel egy része, és (ii) Spanyolország és Portugália által a fogyasztókra kivetett díj.

Az intézkedés összhangban van a villamosenergia-piaci árak csökkentésére irányuló, 2022. márciusi,  az ellátásbiztonságról és megfizethető energiaáraktól szóló bizottsági közleménnyel és a vonatkozó tanácsi következtetésekkel.

Az Európai Bizottság – az ibériai nagykereskedelmi villamosenergia-piac sajátos körülményeit és az energiaválságot figyelembe véve – az intézkedést közvetlenül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (3) bekezdésének b) pontja alapján hagyta jóvá, amely lehetővé teszi „a természeti csapások vagy más rendkívüli események által okozott károk helyreállítására nyújtott támogatást”.