Az intézkedés hozzájárul Németország és az EU klímacéljaihoz.

Az Európai Bizottság 2023. december 11-én sajtóközleményben jelentette be, hogy jóváhagyott egy német támogatási intézkedést, amely a lignittüzelésű erőművek fokozatos leállítását hivatott elősegíteni.

A Bizottság az uniós állami támogatási szabályokkal összhangban lévőnek találta az RWE Power AG (a továbbiakban: RWE) javára meghozott, 2,6 milliárd eurós német támogatási intézkedést, amelynek célja, hogy kompenzálja az RWE-t a rajnai bányavidéken található lignittüzelésű erőműveinek idő előtti leállításáért.

Egy szénkitermelés megszüntetéséről szóló német törvény szerint 2038-ig fokozatosan ki kell vezetni a szén villamosenergia-termelésre történő felhasználását. Németország ennek fényében megállapodást kötött a lignit alapú villamos energia fő előállítóival, az RWE-vel és a Lausitz Energie Kraftwerke AG-val (a továbbiakban: LEAG), hogy ösztönözze a lignittüzelésű erőművek mielőbbi bezárását.

Németország 2021-ben jelentette be a Bizottságnak a tervét, miszerint 4,35 milliárd euróval kívánja kompenzálni ezeket az üzemeltetőket: 2,6 milliárd eurót a Rajna-vidéken található RWE létesítményeire, 1,75 milliárd eurót pedig a Lausitzban található LEAG létesítményeire szánt.

A Bizottság 2021 márciusában hivatalos vizsgálati eljárást indított annak megállapítására, hogy a német intézkedés versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak minősül-e.

A vizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy az intézkedés állami támogatásnak minősül, mivel előnyt biztosít az erőmű üzemeltetőjének.

A Bizottság ugyanakkor megállapította, hogy a támogatás szükséges az RWE jelenleg nyereségesen működő lignittüzelésű erőművei fokozatos leállításához. Az RWE-t ugyanis ösztönözni és kompenzálni kell a piacról való kilépéshez, ezzel hozzájárulva Németország környezetvédelmi céljainak eléréséhez.

Emellett a támogatás megfelelő, mivel alternatív intézkedések nem tennék lehetővé az ilyen jól célzott és kiszámítható kivezetését a lignittüzelésű erőműveknek.

Harmadrészt a támogatás arányos is, mivel nem vezet az RWE túlkompenzálásához.

A Bizottság tehát arra a következtetésre jutott, hogy az intézkedés hozzájárul az EU környezetvédelmi és éghajlati céljaihoz, és a pozitív hatásai felülmúlják a támogatás által okozott esetleges versenytorzulást. Az intézkedést a Bizottság a 2022. évi éghajlatvédelmi, a környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról iránymutatás 4.12 szakasza (támogatás a versenyképtelen szén-, tőzeg- és olajpala-tevékenységek bezárásával kapcsolatos rendkívüli költségek fedezésére) alapján hagyta jóvá.

Az intézkedést jóváhagyó határozatának szövege a Bizottság versenypolitikai honlapján érhető el az SA.53625 ügyszámon. Jelen határozat nem érinti a LEAG részére nyújtandó kompenzációt, amelyet a Bizottság továbbra is vizsgál.