A program jogalapja az állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret.

Az Európai Bizottság 2022. július 12-én a napi hírösszefoglalójában jelentette be, hogy jóváhagyott egy 200 milliárd forint (500 millió euró) összegű magyar programot, amelynek célja az ukrajnai orosz invázió negatív gazdasági hatásai által érintett kis- és középvállalkozások támogatása. A támogatási program a Bizottság által 2022. március 23-án elfogadott ideiglenes válságkezelési keret alapján került jóváhagyásra. A keretszabály vonatkozásában a Bizottság az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdés b) pontja szerinti válságkezelési célú állami támogatásokat hagyhat jóvá az Európai Unió tagállamaiban (azaz jelen esetben Magyarországon) felmerülő komoly gazdasági zavarok kezelésére.

A támogatást nyújtó a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. A most jóváhagyott intézkedés alapján legkésőbb 2022. december 31-ig nyújtható hitelekhez kezesség.

A kezességvállalási intézkedés célja, hogy a jelenlegi, orosz invázió okozta bizonytalan gazdasági helyzetben az érintett vállalkozások továbbra is hozzájussanak új hitelekhez. A kezességvállalás maximum 80%-os mértékű, és a kezesség alapjául szolgáló maximum hat éves hitel összege nem lehet több, mint kedvezményezett éves árbevételének 15%-a vagy a támogatási kérelem benyújtásának hónapját megelőző 12 hónap energiaköltségének 50 %-a.