Az intézkedés a hátrányos és súlyosan hátrányos munkavállalók munkába állását segíti.

Az Európai Bizottság 2022. május 16-án sajtóközleményben jelentette be, hogy jóváhagyott egy 404 millió eurós svéd támogatási programot, melynek célja hátrányos helyzetű munkavállalók munkaerőpiacra juttatása. Az intézkedés célja ún. „pályakezdő szintű munkahelyek” létrehozása a jelenleg munkanélküli, hátrányos vagy súlyosan hátrányos helyzetű személyek, elsősorban újonnan Svédországba érkezett bevándorlók és tartósan munkanélküliek számára. A program hozzájárul az Európai Unió munkahelyteremtéssel kapcsolatos stratégiai célkitűzéseihez is, mivel a munkanélküliség csökkentése kiemelt prioritás.

Az eset érdekessége, hogy a támogatási program jóváhagyására nem az általános csoportmentességi rendelet alapján került sor, hanem a Bizottság által 2009-ben elfogadott foglalkoztatási támogatásokról szóló bizottsági közlemény alapján. Bár a közleményt még 2009-ben adta ki a Bizottság, a Bizottság ügynyilvántartása alapján még egy esetben sem alkalmazták.

A bizottsági határozat szövege még nem ismert, de a bizottsági sajtóközlemény alapján feltétezhető, hogy a tervezett intézkedés vállalkozásonként nagyobb összeget és/vagy magasabb támogatási intenzitást tervez, mint amit az általános csoportmentességi rendelet hátrányos helyzetű munkavállalók segítésére irányuló jogcíme lehetővé tesz. A csoportmentességi rendelet alapján a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az 50%-ot és a támogatás maximális mértéke 5 millió euró lehet vállalkozásonként évente.

Az most jóváhagyott intézkedés lehetővé teszi, hogy a svéd állam kompenzációval egészítse ki az alapból alacsony munkabéreket a „pályakezdő munkahelyek” esetében. A program keretei közt a szakszervezetek és munkaadói szervezetek megállapodtak, hogy minimálbérnél alacsonyabb béreket állapítanak meg ezekhez a munkakörökhöz, amelyeket az állam kompenzációval egészít ki. A támogatást közvetlenül a munkavállaló kapja, akinek ekképpen a jövedelme eléri a rendes minimálbért (14000-20000 svéd korona, azaz kb. 1300-1900 euró havonta munkakörtől függően), viszont így a bérköltségnek csupán egy része terheli a munkaadót. A támogatási intenzitás a legtöbb esetben 50% alatt marad majd.

Ezen kívül a munkavállalóknak kifizetett kompenzáció 10,21%-át figyelembe veszik az öregségi nyugdíjjogosultság megállapításakor is.

A program 2027 májusáig tart. Svédország becslései szerint az intézkedés több, mint 25 000 új munkahelyet teremt, főként kis- és középvállalkozásoknál a turisztikai és feldolgozóipari ágazatban.

A munkaszerződéseket határozatlan időre kell kötni, viszont támogatás maximum 24 hónapig járhat, így biztosítva, hogy a munkáltatók ne bérköltségcsökkentésre használják, hanem hátrányos helyzetű munkavállalók munkába állásának segítésére.