A hivatalos vizsgálati eljárások tárgya annak vizsgálata, hogy az ún. „többletprofit” adóalapból való levonását lehetővé tevő tagállami határozatok állami támogatást tartalmaztak-e.

Az Európai Bizottság 39 olyan feltételes adómegállapítási határozat ügyében indított eljárást, amelyeket a belga állam bocsátott ki nemzetközi hátterű cégek számára 2005 és 2014 között. Az ügyek gyökere közös: a belga adószabályozás elismeri, hogy a multinacionális cégek profitjának egy része (az ún. „többletprofit”) abból a tényből származik, hogy a kérdéses adózók nemzetközi vállalatcsoportok tagjai. A státuszukból (szinergiahatások, méretgazdaságosság, jó hírnév, ügyfélhálózatok stb.) adódó többletprofitot pedig nem kell az adóalapjuk részeként figyelembe venni; a Bizottság által kifogásolt feltételes adómegállapítási határozatok 50–90%-os mértékű adóalap-csökkentéseket hagytak jóvá.

A többletprofittal kapcsolatos adóintézkedés egészéről mint támogatási programról a Bizottság már 2016-ban megállapította, hogy az állami támogatást tartalmaz, de ezt a bizottsági határozatot a Törvényszék idén februárban megsemmisítette arra hivatkozással, hogy az intézkedés nem minősül támogatási programnak. Arról a Törvényszék nem rendelkezett, hogy az intézkedés szelektív előnyt biztosít-e.

A Bizottság ugyan megtámadta a törvényszéki ítéletet, de egyúttal 39 darab, a többletprofittal kapcsolatos feltételes adómegállapítási határozat mint ad hoc (támogatási programon kívüli) támogatás ügyében hivatalos vizsgálati eljárást indított 2019. szeptember 16-án.

A Bizottság angol nyelvű sajtóközleménye itt érhető el: https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5578_en.htm