Az intézkedés minden görög vállalkozás számára igénybe vehető a likviditási problémáik azonnali megoldására.

Az Európai Bizottság 2020. április 3-án jóváhagyott egy, a görög hatóságok által bejelentett kezességvállalási programot az átmeneti keretszabály alapján.

A konstrukcióban a Görög Fejlesztési Bank pénzügyi közvetítőkön keresztül vállal kezességet forgóeszköz-hitelekhez. A programban bármely görögországi vállalkozás részt vehet, kivéve az Európai Regionális Fejlesztési Alapokból nem támogatható ágazatok, a mezőgazdasági és akvakultúra-ágazat, valamint a pénzügyi szektor szereplőit.

Az állami kezességvállalás maximális mértéke 80 % azzal a kitétellel, hogy az egyes pénzügyi közvetítők fennálló hitelállományában legfeljebb 40 % lehet az állami kitettség. A program keretein belül minimumdíjakat állapítottak meg, valamint biztosítékokat alkalmaznak annak érdekében, hogy a közvetítők az előnyt továbbadják a vállalkozásoknak.

A Bizottság megállapította, hogy a tervezett intézkedés szükséges, megfelelő és arányos mértékű a tagállam gazdaságában létrejött súlyos zavar csökkentésére, és összhangban van a módosított átmeneti keretszabályban foglaltakkal, tehát az intézkedés összeegyeztethető a belső piaccal az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdés b) pontja alapján.

A Bizottság sajtóközleménye itt érhető el.