A támogatás a földgázintenzív ágazatokban tevékenykedő vállalatokat segíti.

Az Európai Bizottság 2022. május 11-én a napi hírösszefoglalójában jelentette be, hogy jóváhagyott egy 125 millió euró összegű spanyol támogatási programot, melynek célja egyes, részben az ukrajnai orosz invázióra tekintettel megemelkedett gázárak miatt gazdaságilag súlyosan érintett földgázintenzív ágazatok támogatása. A támogatási program alapja az ideiglenes válságkezelési keret, melyet a Bizottság még 2022 márciusában fogadott el az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdésének b) pontja szerint, vagyis uniós tagállamokban fellépő komoly gazdaság zavar kezelésére.

A program keretében a kedvezményezett vállalatok vissza nem térítendő támogatásban részesülnek. Ezen intézkedés célja likviditási támogatás nyújtása öt feldolgozóipari ágazatban, melyeket hátrányosan érintenek a háború gazdasági hatásai. Ezek az ágazatok a következőek: papír-, műszál-, üveg-, és két különböző típusú kerámiagyártás.

A Bizottság megállapította, hogy a spanyol támogatási program összhangban van az ideiglenes válságkezelési keretben meghatározott feltételekkel: a támogatás összege nem haladja meg a 400 000 eurót kedvezményezettenként, és a támogatást legkésőbb 2022. december 31-én lehet odaítélni.