A német „ernyőprogram” célja az ukrajnai orosz invázió gazdasági hatásainak enyhítése.

Az Európai Bizottság 2022. május 4-én sajtóközleményben jelentette be, hogy jóváhagyott egy 11 milliárd euró összköltségvetésű ernyőprogramot, amelynek célja az ukrajnai orosz invázió negatív gazdasági hatásai által érintett német vállalatok támogatása. A támogatási program alapja a Bizottság által 2022. március 23-án elfogadott ideiglenes válságkezelési keret. A keretszabály alapján a Bizottság az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdés b) pontja szerinti válságkezelési célú állami támogatásokat hagyhat jóvá az Európai Unió tagállamaiban (jelen esetben Németországban) felmerülő komoly gazdasági zavarok kezelésére.

A most elfogadott intézkedés a második német intézkedés az ideiglenes válságkezelési keret alapján; egy 20 milliárd eurós programot 2022. április 19-én hagyott jóvá a Bizottság.

A német ernyőprogram szerint szövetségi, regionális és helyi hatóságok is nyújthatnak támogatást. A támogatás két formában, kezességvállalások és kedvezményes hitelek révén valósulhat meg. Tekintettel a jelenlegi geopolitikai helyzet okozta nagyfokú gazdasági bizonytalanságra, a program célja, hogy elegendő likviditást biztosítson a rászoruló vállalatok számára. A támogatást ágazattól függetlenül bármely vállalkozás igénybe veheti a pénzügyi szféra kivételével.

A kezességvállalás keretében a kedvezményezettek a hiteleikhez maximum 90%-os állami kezességet vehetnek igénybe (vagy legfeljebb 35%-os mértékűt, ha a veszteségek először az államot terhelik, és csak utána a hitelintézetet).

A hitelprogram részeként a kedvezményezettek kedvezményes kamatozású hiteleket kaphatnak beruházási és/vagy működőtőke-szükségleteik fedezésére.

A kedvezményes kamatozással nyújtott állami hitelek, vagy a kezességgel biztosított hitelek egy kedvezményezettre jutó maximális összege a kedvezményezett vállalkozás átlagos éves árbevételének 15%-a vagy egy legfeljebb 12 hónapos időszak alatt felmerült energiaköltségeinek 50%-a lehet.

A Bizottság megállapította, hogy a német ernyőprogram összhangban van az ideiglenes válságkezelési keretben meghatározott feltételekkel, így egyebek mellett a kezességvállalások és a hitelek futamideje nem haladja meg a nyolc évet, és a támogatást legkésőbb 2022. december 31-én lehet odaítélni.