Az Európai Bíróság 2018. február 28-án ítéletet hozott az 1998/2006/EK rendelet – EUMSZ 35. cikk – Adókedvezmény formájában nyújtott de minimis támogatás – Az exportra szánt áruk gyártásába való befektetést az adókedvezmény igénybevételéből kizáró nemzeti szabályozása C-518/16. sz. ügyben.

Az Európai Bíróság ítéletében kimondta, hogy egy beruházási támogatás, feltéve hogy alapjaiban és összegét tekintve– valamilyen formában – nem az exportált termékek mennyiségétől függ, nem minősül az 1998/2006 rendelet 1. cikke (1) bekezdésének d) pontja értelmében vett „exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatás[ának]”, és így nem tartozik e rendelkezés hatálya alá, még akkor sem, ha az ily módon támogatott beruházások az exportra szánt termékek gyártását teszik lehetővé.

Az ítélet magyar nyelven itt érhető el.