A Bizottság jóváhagyta Magyarország új regionális támogatási térképét

Publikálva: 2021. szeptember 16.

A 2022-27-es időszakra vonatkozó magyar térképet az elsők között fogadta el a Bizottság a tagállami térképek közül

A Bizottság 2021. április 19-én elfogadta a 2022–2027-es időszakra szóló regionális támogatási térképek meghatározásához szükséges módszertant meghatározó, és a 2022. január 1-től alkalmazandó regionális állami támogatási szabályozást tartalmazó iránymutatását (a regionális állami támogatásokról szóló iránymutatás című, C(2021) 2594 final számú európai bizottsági közlemény).

Az új regionális iránymutatás rögzíti azt az állami támogatási keretet, amelynek megfelelően a tagállamok regionális beruházási támogatást nyújthatnak az Európai Unió átlagától elmaradó fejlettségű területek gazdasági fejlődésének támogatására. E támogatás nyújtásának előfeltétele az adott tagállamra vonatkozó regionális támogatási térkép Bizottság általi jóváhagyása.

A térkép egyrészt azt határozza meg, hogy mely területeken nyújtható regionális beruházási támogatás, másrészt pedig rögzíti az egyes térségekben alkalmazható maximális támogatási intenzitást. A jelenlegi regionális támogatási térképet jóváhagyó európai bizottsági határozat 2021. december 31-én hatályát veszti.

Az új regionális iránymutatás alapján az  Európai Bizottság 2021. szeptember 16-án jóváhagyta Magyarország 2022. január 1. és 2027. december 31. közötti időszakra vonatkozó regionális támogatási térképét.

Magyarország regionális támogatási térképe felsorolja a regionális beruházási támogatásra jogosult régiókat, valamint az ott alkalmazható maximális támogatási intenzitásokat. Ezek a régiók mind a leghátrányosabb helyzetűek közé tartoznak az EU -ban, ahol az egy főre jutó GDP az uniós átlag 75%-a alatt van. Ezért mindegyik régió esetében az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének a) pontja szerinti támogatás lesz nyújtható 2022 és 2027 között az alábbi maximális támogatási intenzitások mellett:

-          - Pest, Dél-Dunántúl, Észak Magyarország, Észak-Alföld és Dél-Alföld régióban és nagyvállalkozások esetében: 50%

-          - Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl régióban és nagyvállalkozások esetében: 30%.

Ezeken a területeken a maximális támogatási intenzitás 10 százalékkal növelhető középvállalkozások, és további 10 százalékkal kisvállalkozások beruházásai esetében. Továbbá, amennyiben az Igazságos Átmenet Alapból támogatásra javasolt térségek listáját jóváhagyja a Bizottság, a támogatási térkép módosításával - bizottsági jóváhagyás esetén -  további 10%-os bónusz válhat elérhetővé az érintett térségekben.

A magyarországi régiók GDP-adatait  és az azokon alapuló, nagyvállalatokra vonatkozó maximális támogatási intenzitásokat az alábbi táblázat szemlélteti:

 

 NUTS-2 régiók (a)

Egy főre jutó GDP az EU 27 átlag %-ában az új iránymutatás alapján

Alap támogatási intenzitás 2022-2027 között

Alap támogatási intenzitás 2014-2021 között

HU12 Pest

55,00

50 %

(nem a) régió)

HU21 Közép-Dunántúl

65,33

30 %

35 %

HU22 Nyugat-Dunántúl

72,67

30 %

25 %

HU23 Dél-Dunántúl

47,33

50 %

50 %

HU31 Észak-Magyarország

47,67

50 %

50 %

HU32 Észak-Alföld

44,33

50 %

50 %

HU33 Dél-Alföld

50,00

50 %

50 %

 

A Bizottság sajtóközleménye itt érhető el.

Menü

Főoldal

Navigáció