A Törvényszék szerint az adó progresszivitása és az elhatárolt veszteséggel kapcsolatos szabály nem eredményez szelektív előnyt és így állami támogatást sem

Magyarország 2014-ben bevezetett egy új adót, az ún. reklámadót, amely alapja a reklámtevékenységből eredő nettó árbevétel volt, a kulcsok pedig sávosan progresszívak voltak. Továbbá azok az adóalanyok, amelyeknek az adózás előtti eredménye a 2013-as évben nulla vagy negatív volt, csökkenthették a 2014. évi adóalapjukat az előző évek elhatárolt veszteségének 50%-ával.

A Törvényszék 2019. június 27-i ítélete megállapította, hogy önmagában sem a sávosan progresszív adószerkezet, sem pedig az elhatárolási szabály nem eredményez állami támogatást (nem szelektív).

A Bizottságnak lehetősége van megtámadni az ítéletet az Európai Bíróság előtt.

A törvényszéki ítélet itt érhető el: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215549&pageIndex=0&doclang=HU&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=11883955