A támogatás a belső piaccal összeegyeztethetőnek bizonyult.

Az Európai Unió Törvényszéke 2022. május 4-én sajtóközleményben jelentette be, hogy ítéletet hozott a T-718/20 sz. ügyben (Wizz Air Hungary kontra Bizottság), amelyet a Wizz Air Hungary a TAROM román légitársaság megmentési támogatását jóváhagyó bizottsági határozat megsemmisítése érdekében kezdeményezett.

2020. február 19-én Románia a TAROM megmentésére irányuló támogatási tervezetet jelentett be az Európai Bizottságnak 36,66 millió euró összegben. A Bizottság az EUMSZ 108. cikk (2) bekezdése szerinti hivatalos vizsgálati eljárás megindítása nélkül 2020. február 24-i határozatában a belső piaccal összeegyeztethetőnek minősítette a bejelentett intézkedést az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdésének c) pontja és a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatás alapján.

E határozat megsemmisítésére nyújtott be keresetet a Wizz Air Hungary Zrt.

A Wizz Air mint felperes azzal érvelt, hogy a bejelentett támogatás belső piaccal való összeegyeztethetőségének megállapítása ellentétes az iránymutatásban rögzített két összeegyeztethetőségi feltétellel:

  • a támogatási intézkedésnek egy közös érdekű célkitűzéshez való hozzájárulásának kritériumával, valamint
  • a megmentési és szerkezetátalakítási támogatásokra vonatkozó „először és utoljára” feltétellel.

A felperes szerint a Bizottságnak hivatalos vizsgálati eljárást kellett volna lefolytatnia. A Törvényszék megerősítette, hogy hivatalos vizsgálatra akkor lett volna szükség, ha a fenti két feltétel kapcsán kétségek merültek volna fel.

A szerkezetátalakítási támogatásokra vonatkozó iránymutatás szerint közös érdekű célkitűzés a szociális nehézségek megelőzése vagy egy piaci hiányosság kezelése. A TAROM által biztosított országon belüli és nemzetközi összeköttetés olyan jelentős szolgáltatásnak minősül a Törvényszék következtetése szerint, amelynek megszűnése komoly szociális nehézségeket vagy piaci hiányosságot eredményezhet.

Az „először és utoljára” feltétel alapján egy nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak csak egyetlen egy szerkezetátalakítási művelethez nyújtható támogatás. Viszont az iránymutatás kimondja, hogy lehet új támogatást engedélyezni ugyannak a kedvezményezettnek, amennyiben legalább 10 év eltelt 1) egy korábbi szerkezetátalakítási támogatás nyújtása óta, 2) a korábbi szerkezetátalakítási időszak véget érése óta, vagy 3) a korábbi szerkezetátalakítási terv végrehajtásának leállítása óta (attól függően, melyik a legkésőbbi időpont ezek közül). A TAROM 1997 és 2003 között volt egy szerkezetátalakítási program kedvezményezettje, vagyis a szükséges idő eltelt, tehát az „először és utoljára” kritérium megvalósult.

A fentiek tükrében a Törvényszék elutasította a felperes kifogását, miszerint a Bizottságnak hivatalos vizsgálati eljárást kellett volna indítania, és így nem semmisítette meg a Bizottság határozatát.