A támogatás a belső piaccal összeegyeztethetőnek bizonyult.

Az Európai Unió Törvényszéke 2022. november 30-án sajtóközleményben jelentette be, hogy ítéletet hozott a T-101/18. sz. ügyben (Ausztria kontra Bizottság), amelyet Ausztria a Paks II beruházás támogatását jóváhagyó bizottsági határozat megsemmisítése érdekében kezdeményezett.

A nukleáris villamosenergia-termelés stratégiai szerepet tölt be Magyarország villamosenergia-szerkezetében, hiszen a teljes hazai villamosenergia-termelés kb. 50 %-át a Paksi Atomerőmű jelenleg működő négy reaktora adja.

Az Oroszországi Föderáció és Magyarország 2014. január 14-én kormányközi egyezményt kötött egy nukleáris programról. A kormányközi egyezmény alapján a két ország együttműködik a jelenlegi Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásában és fejlesztésében. Ebbe beletartozik két új atomerőművi blokk tervezése, megépítése és üzembe helyezése, valamint a jelenleg működő négy blokk üzemen kívül helyezése. A két új blokknak a tervek szerint fokozatosan fel kell váltania a jelenleg működő négy paksi reaktort. A beruházás finanszírozására Oroszország 10 milliárd eurós hitelt biztosít Magyarország számára.

2015. május 22-én Magyarország egy olyan intézkedést jelentett be a Bizottság felé, amelynek célja a paksi üzemben két új atomreaktor fejlesztéséhez nyújtott pénzügyi hozzájárulás. Magyarország az eredeti bejelentésben azzal érvelt, hogy a beruházás nem tartalmaz állami támogatást, mivel a beruházás piaci alapon valósul meg, és Magyarország úgy jár el mint egy piaci magánbefektető – vagyis bármely ésszerű, pusztán piaci szempontokat figyelembe vevő befektetőnek megérné finanszírozni a Paks II beruházást.

A Bizottságnak ezzel kapcsolatban kételyei voltak, így az EUMSZ 108. cikkének (2) bekezdése szerinti hivatalos vizsgálati eljárást indított. Az EUMSZ 108. cikk (2) bekezdése feljogosítja a Bizottságot, hogy hivatalos vizsgálati eljárást folytasson, ha kétségei vannak egy adott intézkedés belső piaccal való összeegyeztethetőségével és állami támogatási vonatkozásaival kapcsolatban. A vizsgálat eredményeként a Bizottság elvetette Magyarország azon érvelését, hogy az intézkedés nem tartalmaz állami támogatást, viszont arra a következtetésre jutott, hogy az intézkedés összeegyeztethető a közös piaccal az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdésének c) pontja alapján. E rendelkezés értelmében a belső piaccal összeegyeztethetőnek tekinthetők az egyes gazdasági tevékenységek vagy gazdasági területek fejlődését előmozdító támogatások, amennyiben nem befolyásolják hátrányosan a kereskedelmi feltételeket a közös érdekkel ellentétes mértékben. Így a Bizottság végül 2017. március 6-i határozatával jóváhagyta a Paks II társaság (MVM Paks II Nuclear Power Plant Development Private Company Limited by Shares állami vállalat) számára bejelentett beruházási támogatást.

Ausztria keresetet nyújtott be a bizottsági jóváhagyó határozat megsemmisítése iránt.

Ausztria számos kifogással élt a bizottsági határozat ellen. A felperes többek között azt kifogásolta, hogy a támogatás összeegyeztethetetlen a belső piaccal, mivel az odaítélése olyan aránytalan versenytorzulásokat és olyan egyenlőtlen bánásmódot vált ki, amelyek ahhoz vezetnek, hogy a megújulóenergia‑termelők kiszorulnak a villamos energia liberalizált belső piacáról; valamint megerősödik a villamos energia piacán fennálló erőfölény, vagy ilyen erőfölény jön létre; és a Bizottság nem vette kellőképpen figyelembe a magyar nagykereskedelmi villamosenergia‑piac likviditási kockázatát.

A Törvényszék elutasította Ausztria valamennyi hivatkozott jogalapját.

A Törvényszék a megújulóenergia-termelők a villamos energia liberalizált belső piacáról való állítólagos kiszorítása kapcsán megjegyezte, hogy a tagállamok szabadon határozhatják meg energiaszerkezetük összetételét, a Bizottság pedig nem követelheti meg, hogy az állami finanszírozásokat alternatív energiaforrásokhoz rendeljék.

Mivel jelen törvényszéki döntés elsőfokú, Ausztria, ha akarja, továbbviheti az ügyet az Európai Bíróságra. A fellebbezésre két hónap áll rendelkezésre.

Az ítélet teljes szövege az Európai Unió Bíróságának honlapján olvasható.