Újdonság, hogy a csoportmentességi rendelet a Zöld Megállapodásra (Green Deal) tekintettel is módosulni fog

Az Európai Bizottság 2020. februárban közzétett a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján egy összefoglaló táblázatot az állami támogatási szabályozást érintően folyamatban levő, illetve tervezett jogalkotási folyamatokról.

A legfontosabb tudnivalók, újdonságok a következők:

1. A csoportmentességi rendeletnek bizonyos uniós programokkal kapcsolatos, már megkezdett felülvizsgálata folytatódik; 2020. első negyedévben kerül sor a második nyilvános konzultációra, a módosító rendelet elfogadása pedig 2020 végén várható.

2. A kutatás-fejlesztési és innovációs támogatások keretrendszerét, az európai közérdeket képviselő jelentős projektekre vonatkozó közleményt, a környezetvédelmi és energetikai támogatásokról szóló iránymutatást, a kockázatfinanszírozási iránymutatást és a regionális támogatásokról szóló iránymutatást módosító tervezeteket a Bizottság 2020 második felében és 2021 elején teszi közzé, és az új szabályok elfogadása 2021 folyamán várható.

3. Új kezdeményezésként a Bizottság az Európai Zöld Megállapodásra (Green Deal for Europe) tekintettel módosítani fogja a csoportmentességi rendeletet 2021-ben.

4. Az új ETS iránymutatást a 2020-as év negyedik negyedévében fogadja el a Bizottság (ennek konzultációja március 10-én zárul).

5. 2021 folyamán az agrár- és halászati szabályok (csoportmentességi rendeletek, agrár- és halászati iránymutatások, halászati de minimis) tartalmi felülvizsgálatára is sor kerül.

6. A Bizottság a harmadik (azaz az EU-n kívüli) országok által nyújtott támogatásokkal kapcsolatban 2020 második negyedévében fehér könyv, 2021-ben pedig jogalkotási javaslat kiadását tervezi.

A Bizottság indikatív jogalkotási menetrendjét tartalmazó említett táblázat itt érhető el angol nyelven.