Az 1,75 milliárd eurós összesített költségvetésű programok célja a likviditás biztosítása a gazdasági szereplők számára

Az Európai Bizottság 2020. április 28-án jóváhagyta Észtország két bejelentett támogatási programját.

Az egyik programot az állami hátterű KredEx alapítvány fogja működtetni, és annak keretében bármely ágazat bármely vállalkozása kaphat támogatást állami kezesség, kedvezményes hitel és kamattámogatás formájában. A másik program kezelője a szintén a közszférához tartozó Vidékfejlesztési Alapítvány; e program a mezőgazdasági, halászati, élelmiszeripari és a vidéki térségekben letelepedett vállalkozásokat fogja segíteni kezességvállalások és hitelek útján.

Az intézkedést a Bizottság az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdés b) pontja és az átmeneti közlemény alapján hagyta jóvá.

A bizottsági sajtóközlemény innen tölthető le.