Az intézkedést a COVID-19 vírusjárvány idején a gazdaság segítése érdekében bevezethető állami támogatási intézkedésekre vonatkozó átmeneti keretszabály alapján hagyták jóvá

Az Európai Bizottság 2020. március 30-án jóváhagyott egy, a dán exportőröket segítő támogatási programot.

A kölcsönökre és hitelekre állami garancia formájában nyújtott támogatás azon kkv-k számára lesz elérhető, amelyek éves árbevételében az export legalább 10%-ot tesz ki. További jogosultsági feltétel, hogy ténylegesen vagy várhatóan 30%-os bevételcsökkenéssel kell számolniuk a koronavírus-járvány kitörése előtti időszakhoz képest. A támogatás ezen vállalatok alvállalkozói számára is rendelkezésre áll, ha maguk is kkv-k. A kezességvállalás elősegíti a hitelnyújtást ezen vállalkozások számára. A támogatást exporttevékenységet is folytató vállalkozások kapják, de a támogatásnak nem feltétele az exporttevékenység növelése.

A program célja, hogy a vállalat működéséhez szükséges forgótőkét biztosító hitelek kibocsátásával járó kockázatok korlátozása révén segítse a koronavírus-járvány gazdasági hatásai által leginkább sújtott vállalkozások működését.

A Bizottság megállapította, hogy a dán intézkedés összhangban van az átmeneti keretszabályban meghatározott feltételekkel, mivel a korlátozott lejáratú és méretű működési hitelekkel kapcsolatos garanciákat fedezi, és az állam által vállalt kockázatot legfeljebb 80%-ban korlátozza. Ez biztosítja, hogy a támogatás kedvező feltételek mellett gyorsan elérhető legyen, és csak azok a cégek jussanak hozzá, amelyeknek erre ebben a rendkívüli helyzetben szükségük van. Az intézkedés minimális javadalmazást nyújt csak a közvetítő bankoknak, és biztosítékokat tartalmaz arra nézve, hogy a támogatást a bankok vagy más pénzügyi intézmények a lehető legteljesebb mértékben átadják a rászoruló vállalkozásoknak.

A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az exportáló kkv-k számára biztosított dán garanciaprogram hozzájárul a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak kezeléséhez. Az intézkedés szükséges, megfelelő és arányos valamely tagállam gazdaságának súlyos zavarának orvoslására  és összhangban van az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének b) pontjával és az átmeneti keretszabályban megállapított feltételekkel.

A Bizottság sajtóközleménye itt érhető el.