Az intézkedés jelentős innovációnak számít az energiatárolási ágazatban.

Az Európai Bizottság 2022. december 5-én sajtóközleményben jelentette be, hogy jóváhagyott egy 26,3 millió eurós finn intézkedést, amely egy földalatti szivattyús energiatározó vízerőmű építését támogatja. Szivattyús energiatároláskor két eltérő magasságban elhelyezkedő víztároló medence kerül összekapcsolásra, amelyek között a kereslet-kínálatnak megfelelően mozoghat a víz felszín alatti csővezetékekben. A megújuló energiaforrások által termelt áram egy részét (ami aktuálisan éppen felesleges) arra használják, hogy a vizet felszivattyúzzák egy víztározóba. Amikor a vizet kiengedik a tározóból, az egy turbinán keresztül lefelé áramlik, és így áramot termel.

Az intézkedés növeli a megújuló energiaforrások arányát a finn villamosenergia-termelésben, hozzájárul az európai zöld megállapodás célkitűzéseihez, valamint a REPowerEU tervvel összhangban segít csökkenteni az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól való függőséget.

Az intézkedés kedvezményezettje Suomen Energiavarasto Oy (SEVO), az EPV leányvállalata (finn villamosenergia-kereskedő és -termelő). A támogatásból a SEVO egy Pyhäsalmiban található, használaton kívül bányát alakít át szivattyús energiatározó vízerőművé. A tárolóegység hatékonyan helyettesíti majd a hálózatban a magas költségű gáztüzelésű egységek által termelt villamos energiát alacsony költségű, zöld villamos energiával. Emellett hozzájárul a megújulóenergia-termelés nagyobb arányú integrálásához a hálózatba. A szivattyús energiatározó vízerőmű várhatóan évente 60-160 GWh tiszta villamos energiát fog termelni. A létesítmény a tervek szerint 2025 végére kezdi meg működését. A projekt előreláthatólag évente 202 000 tonnányi szén-dioxid kibocsátást fog megelőzni a fosszilis forrásokból való energiatermelés kiváltásával.

A Bizottság az intézkedést a 2022. évi éghajlatvédelmi, a környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról szóló iránymutatás (Guidelines on State aid for climate, environmental protection and energy 2022, CEEAG), valamint az uniós állami támogatási szabályok, különösen az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdésének c) pontja alapján értékelte, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy meghatározott feltételek mellett támogassák bizonyos gazdasági tevékenységek fejlődését.

A Bizottság megállapította, hogy a támogatás tényleges ösztönző hatással bír, a SEVO állami ösztönzők nélkül nem kezdte volna meg a beruházást. A projekt technológiai innovációt hoz a finn villamosenergia-tárolási ágazatba, ami hozzájárul a zöld energia elterjedéséhez. Összességében az intézkedés pozitív hatásai felülmúlják az esetleges negatív, versenytorzító következményeket.

A jóváhagyó határozat az SA.101183 ügyszámon lesz elérhető a Bizottság versenypolitikai honlapján.