Az eljárás során a Bizottság arra keresi a választ, hogy a 2003 és 2018 között nyújtott támogatások összhangban vannak-e az uniós állami támogatási szabályokkal.

Az Európai Bizottság 2024. június 20-án sajtóközleményben jelentette be, hogy panasz alapján hivatalos vizsgálati eljárást indított három flamand környezetvédelmi civil szervezet állítólagos állami támogatásának vizsgálatára. A vizsgált támogatások nyújtására 2003 és 2018 között került sor.

A panasz szerint Flandria és egyes önkormányzatai jogellenesen nyújtottak állami támogatást három civil szervezetnek, amelyek főként természetvédelemmel foglalkoznak, valamint természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos témákban tájékoztatási és oktatási tevékenységet is folytatnak.

A civil szervezetek a támogatást természetvédelmi területekké alakítandó földterületek megvásárlására és ott látogatóközpontok üzemeltetésére kapták. Az eljárás jelen szakaszában, az előzetes vizsgálat eredményei alapján a Bizottságnak fenntartásai vannak annak kapcsán, hogy a támogatásokat az uniós állami támogatási szabályoknak megfelelve nyújtották-e, mivel a támogatásból a civil szervezetek vélhetően másodlagos jelleggel olyan gazdasági tevékenységet is végeztek, mint például fa árusítása, földbérlet, és kávézók üzemeltetése a látogatóközpontokban.

A Bizottság a továbbiakban legfőképpen azt fogja vizsgálni, hogy a civil szervezetek által végzett másodlagos tevékenységek mennyire szervesen kapcsolódnak a főtevékenységükhöz.

Az uniós bíróságok ítélkezési gyakorlata szerint bizonyos környezetvédelmi tevékenységek lehetnek nem gazdasági jellegűek, valamint az állami felügyelet mellett végzett lakossági oktatási és tájékoztatási tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek, ezért az ezekhez nyújtott állami finanszírozás nem minősül uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak. Az elsődlegesen nem gazdasági tevékenységet folytató jogalanyoknak ugyanakkor lehetnek bizonyos másodlagos tevékenységei is, de csak azok a másodlagos tevékenységek tekinthetőek szintén nem gazdasági jellegűnek, amelyek közvetlenül és szervesen kapcsolódnak a főtevékenységükhez. Ellenkező esetben a másodlagos tevékenységeket külön kell vizsgálni, és ha azok gazdasági tevékenységnek minősülnek, az ezekhez nyújtott állami finanszírozás uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak minősül.

A bizottsági vizsgálat arra keresi a választ, hogy az érintett civil szervezetek másodlagos tevékenysége elválasztható-e a főtevékenységüktől: vagyis a nem gazdasági tevékenységhez kapott állami finanszírozást gazdasági tevékenységre használták-e fel?

A hivatalos vizsgálati eljárás megindítása lehetőséget ad a támogatás feltételezett kedvezményezettjeinek, a panaszosnak és a további érdekelt feleknek, hogy észrevételeket tegyenek.

További információk az SA.36303 ügyszám alatt lesznek elérhetők az állami támogatások nyilvántartásában a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján, a bizalmas adatokkal kapcsolatos kérdések rendezése után.