Az intézkedés jogalapja az ideiglenes válság- és átállási keret.

Az Európai Bizottság 2024. július 3-án sajtóközleményben jelentette be, hogy jóváhagyott egy tengeri szélerőművek telepítésére irányuló francia támogatási programot. Az intézkedés költségvetése 10,82 milliárd euró, jogalapja az ideiglenes válság- és átállási keret (Temporary Crisis and Transition Framework, TCTF) című bizottsági közlemény 2.5. szakasza (a megújuló energia és az energiatárolás REPowerEU szempontjából releváns elterjedésének felgyorsításához nyújtott támogatás).

Franciaország a támogatást két tengeri szélerőműpark építésére és üzemeltetésére nyújtja, az egyiket az ország déli részén az Atlanti-óceánon, a másikat Normandiában.

A dél-atlanti szélerőműpark tervezett kapacitása 1000-1200 MW, míg a normandiai parké 1400-1600 MW, és évente legalább 3,9 TWh, illetve 6,1 TWh megújuló villamos energiát termelnek majd.

A támogatást a francia hatóságok átlátható és megkülönböztetésmentes ajánlattételi eljárás alapján nyújtják, amely során szélerőműparkonként egy-egy kedvezményezetett választanak ki.

A támogatás nyújtására úgynevezett kétirányú különbözeti szerződések formájában kerül sor: a kedvezményezett a pályázati ajánlatában meghatároz egy referencia árat, ezt összehasonlítják a villamos energia paci árával, és a különbözetet kapja meg kompenzációként 20 éven keresztül, amennyiben a referenciaár a piaci ár alatt van. Ha azonban a piaci ár a referenciaár felett van, a kedvezményezettnek a két ár közötti különbséget megfizeti a francia hatóságoknak.

A Bizottság megállapította, hogy a francia támogatási program szükséges, megfelelő és arányos a zöld átmenet elősegítéséhez, valamint olyan gazdasági tevékenységek fejlődésének előmozdításához, amelyek kiemelt jelentőségűek a zöld megállapodáshoz kapcsolódó ipari terv végrehajtása szempontjából. A Bizottság arra jutott, hogy a támogatás összhangban van az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdés c) pontjával és a TCTF 2.5. szakaszában meghatározott feltételekkel.

A jóváhagyó bizottsági határozat az SA.109161 ügyszámon lesz elérhető.