Az intézkedés hozzájárul az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól való függőség megszüntetéséhez és a zöld átmenet felgyorsításához.

Az Európai Bizottság 2024. június 4-én sajtóközleményben jelentette be, hogy az uniós állami támogatási szabályoknak megfelelően jóváhagyott egy olasz támogatási programot, amely 2028. december 31-ig tart és keretösszege 35,3 milliárd euró. Az intézkedés volumenét indokolhatja, hogy Olaszország hagyományosan az EU egyik legnagyobb villamos energia importőrének számít, és az intézkedés pedig javítja Olaszország energiaellátását, mivel a tervek szerint összességében közel 4,6 gigawattal növeli az olasz villamosenergia-termelő kapacitását. Az intézkedés továbbá hozzájárul Olaszország Nemzeti Energia- és Klímatervének végrehajtásához, valamint segít megvalósítani az európai zöld megállapodás, és a REPowerEU stratégiai célkitűzéseit is.

A támogatási program keretében innovatív zöld technológiákon alapuló erőművek kiépítését támogatják, úgymint geotermikus, tengeri szélerőművek (úszó vagy rögzített), termodinamikus szolár rendszerek, úszó fotovoltaikus panelek, árapály, hullám vagy egyéb tengeri eredetű energiákon alapuló létesítmények, de támogathatóak a biogázzal, biomasszával működő erőművek is. Az erőművek kiépítésére a kedvezményezetteknek a technológiától függően 31-60 hónap áll rendelkezésére.

Az intézkedést a végfogyasztók villamosenergia-számláira kivetett illetékből finanszírozzák; a támogatásban részesülő projekteket nyílt és megkülönböztetésmentes versenyeztetéses ajánlattételi eljárással választják ki.

A támogatást úgynevezett kétirányú kompenzációs különbözeti szerződések formájában tervezik nyújtani, amely minden megtermelt és a nemzeti hálózatba betáplált kWh villamos energia után különbözetet fizet. A villamos energia referenciaárát óránkénti zónaárként számítják ki (a nemzeti hálózatba betáplált helyének és időpontjának megfelelően), és ha a referenciaár a nyílt tenderen meghatározott kötési ár alatt van, a kedvezményezettek jogosultak a különbözetre. Amennyiben a referenciaár meghaladja a kötési árat, a kedvezményezetteknek kell megfizetniük a különbözetet az olasz hatóságoknak. A rendszer hosszú távú árstabilitást biztosít a megújuló energiatermelők számára, kompenzálja a kockázatos beruházásukat az innovatív zöld technológiákba, ugyanakkor biztosítja azt is, hogy ne részesüljenek túlkompenzációban.

A Bizottság az intézkedést az uniós állami támogatási szabályok, különösen az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdésének c) pontja, illetve a 2022. évi éghajlatvédelmi, a környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról szóló iránymutatás (Guidelines on State aid for climate, environmental protection and energy 2022, CEEAG) alapján értékelte és hagyta jóvá.

További információk az SA.105880 ügyszám alatt lesznek elérhetők az állami támogatások nyilvántartásában a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján, a bizalmas adatokkal kapcsolatos kérdések rendezése után.