Az intézkedést részben uniós forrásból valósítják meg

Az Európai Bizottság 2021. február 23-i határozatával az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdés (c) pontja (a környezetvédelmi és energetikai iránymutatás) alapján jóváhagyta a korábban bejelentett román támogatási intézkedést, amely keretében mintegy 254 millió euró (1,208 milliárd lej) vissza nem térítendő támogatás biztosítható Bukarest távfűtési hálózatának fejlesztéséhez.

A román főváros összesen több mint 3500 km hosszú vezetékhálózatot tartalmazó távfűtési rendszere a legkiterjedtebb ilyen infrastruktúra az Európai Unióban. A jóváhagyott támogatás a hálózat kb. 10%-át érinti. A beruházás a rendszer energiahatékonyságának növelése mellett csökkenti annak üvegházhatású és egyéb gázkibocsátását is.

A román hatóságok bejelentésükben alátámasztották, hogy a beruházás által generált többletbevétel és a működési költség 10%-os csökkenése sem fedezi a beruházási költségeket, ezért a projekthez szükséges és indokolt az állami támogatás.

A Bizottság pozitív tényezőként vette figyelembe azt a tényt, hogy a rendszerbe táplált hő 80%-a kapcsolt energiatermelésből származik, és így Bukarest távhőhálózata megfelel a 2012/27/EU irányelv szerinti hatékony távfűtési és távhűtési rendszer fogalmának. 

A Bizottság sajtóközleménye itt érhető el.