Az intézkedés vissza nem térítendő támogatást biztosít a két ágazat szereplőinek

Az Európai Bizottság 2020. május 6-án elfogadta Finnország bejelentését. A határozat alapján Finnország vissza nem térítendő támogatást nyújthat majd likviditási problémákkal küszködő mezőgadasági és halászati vállalkozásoknak a túlélésük szempontjából elengedhetetlen költségekhez (pl. bérek és bérleti díjak).

A vállalkozásonként nyújtott támogatás nem haladhatja meg az átmeneti közlemény szerinti limiteket (120 ezer euró a halászati és 100 ezer euró az agrárágazatban vállalkozásonként). Az intézkedés költségvetése 30 millió euró a mezőgazdasági és 10 millió euró a halászati vállalkozások támogatására.

Az intézkedést a Bizottság az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdés b) pontja alapján és az átmeneti közlemény alapján hagyta jóvá.

A bizottsági sajtóközlemény itt érhető el.