TVI eljárási rendje

Az állami támogatásokra vonatkozó hazai eljárás szabályait az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22) Korm. rendelet (a továbbiakban: 37/2011. (III. 22) Korm. rendelet) határozza meg.

A 37/2011. (III. 22) Korm. rendelet különösen a TVI eljárási cselekményeit, a támogatást nyújtók bejelentési kötelezettségeit, illetve a támogatást nyújtókat és a TVI-t kötelező eljárási határidőket szabályozza. A TVI felé való kötelező bejelentés valamennyi támogatási tervezet (jogszabály, pályázati felhívás, egyedi támogatás) tekintetében fennáll. A TVI-hez bejelentett támogatási tervezetek megítélése azok tartalmától függően változhat.

A TVI előzetes bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos eljárása előzetes vélemény vagy állásfoglalás kiadásából áll. Az előzetes bejelentési kötelezettség teljesítéséért az a támogatást nyújtó szerv felelős, aki a támogatási programot tartalmazó jogszabály vagy az egyedi támogatást tartalmazó okirat vagy határozat elkészítéséért felel.

Ha a TVI azt állapítja meg, hogy a bejelentett támogatási tervezet nem minősül állami támogatásnak, erről harminc napon belül értesíti a támogatást nyújtó szervet.

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) előzetes engedélyét igénylő intézkedések tekintetében a TVI – szükség esetén módosítási javaslatokkal ellátott – előzetes véleményt ad ki arról, hogy a tervezet alkalmas-e a Bizottság felé történő hivatalos bejelentésre. A bejelentésre alkalmas tervezeteket a TVI küldi meg a Bizottság részére és az eljárás folyamán képviseli Magyarországot, a Bizottsággal folytatott kommunikáció szintén a TVI-n keresztül zajlik. A Bizottság által jóváhagyott támogatási programok alapján kialakított pályázati felhívások a TVI-hez történő előzetes bejelentés után és a TVI jóváhagyását követően írhatóak ki.

A már jóváhagyott támogatási programok keretében meghirdetni kívánt pályázati felhívások tervezetét a támogatást nyújtó szerv a pályázati felhívás kiírása előtt legalább harminc nappal megküldi a TVI-nek. Ha a TVI megállapítja, hogy a pályázati felhívás tervezete nem felel meg az alapjául szolgáló jogszabály feltételeinek, a pályázati felhívás tervezetének kézhezvételétől számított húsz napon belül felhívja a támogatást nyújtó szervet annak módosítására. Amennyiben a pályázati felhívás megfelel az irányadó jogszabályoknak, abban az esetben a TVI jóváhagyó levelet állít ki.

Az EUMSZ 108. cikke határozza meg a tagállamok által követendő eljárás szabályait, amely szerint valamennyi új támogatási tervezetet (mind a támogatási programokat, mind az egyedi támogatásokat), illetve az ún. létező támogatások módosítását a tagállamok kötelesek a Bizottság) részére előzetes engedélyeztetés végett bejelenteni. Nem szükséges előzetesen engedélyeztetni a Bizottsággal – többek között – a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó illetve az ún. csekély összegű (de minimis) támogatásokat. Előbbi esetben a Bizottságot egy adatlap megküldésével utólag tájékoztatjuk a támogatásról.

Menü

Főoldal

Navigáció