Az Európai Bizottság meghosszabbította a közszolgáltatási csekély összegű támogatásokról szóló rendelete hatályát

Publikálva: 2020. október 14.

A módosított 360/2012/EU bizottsági rendelet alapján 2023. december 31-ig lehet támogatási döntést hozni

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet  (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) 2012. április 29-én lépett hatályba.

A rendelet eredeti szövege szerint nem lehetett támogatást nyújtani a nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak (az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti vállalkozás), illetve a rendelet 2020. december 31-én lejárt volna.

Az Európai Bizottság nyilvános konzultációt követően 2020. október 13-án meghosszabbította a rendelet időbeli hatályát 2023. december 31-ig, továbbá a koronavírusra tekintettel kiterjesztette a rendelet hatályát azon nehéz helyzetben lévő vállalkozásokra, amelyek 2019. december 31-én nem minősültek nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak, azonban 2020. január 1. és 2021. június 30. között azzá váltak.

A módosító rendelet ide kattintva érhető el.

Menü

Főoldal

Navigáció