Az Európai Bizottság elfogadta az ideiglenes válságkezelési keret módosítását

Publikálva: 2022. július 21.

A válságközlemény új támogatási kategóriákkal bővült.

Az Európai Bizottság 2022. július 20-án sajtóközleményben jelentette be, hogy lezárult az orosz-ukrán háború gazdasági hatásaira tekintettel bevezetett ideiglenes válságkezelési keret (TCF) felülvizsgálata, és hivatalosan is elfogadásra került.

A módosítás kiegészíti a szintén 2022. július 20-án elfogadott bizottsági gázmegtakarítási csomagot (Winter Preparedness Package – Save Gas for a Safe Winter), illetve a már korábban bejelentett RePowerEU tervet.

A gázmegtakarítási csomag keretei közt a Bizottság arra kéri az uniós tagállamokat, hogy 2022 augusztusától 2023 márciusáig önkéntes alapon 15%-kal mérsékeljék a gázfogyasztásukat az elmúlt 5 év átlagához képest. A TCF módosítása utal a gázmegtakarítási csomagra, és felvázol bizonyos olyan állami támogatási intézkedéseket is, amelyeket a gázfogyasztás csökkentése érdekében bevezethetnek a tagállamok (az önkéntes gázfogyasztás-csökkentés ösztönzése, gáztározók feltöltéséhez nyújtott támogatás, vagy olyan létesítmények felújításához nyújtott támogatás, amelyek segítségével a gáz korlátozott időtartamra felváltható más, szennyezőbb tüzelőanyaggal a következő tél előtt).

Ezekre az intézkedésekre az ideiglenes válságkezelési keret nem tartalmaz önálló támogatási kategóriát és részletes szabályokat, azokat az Európai Bizottság közvetlenül az EUMSZ (elsősorban a 107. cikk (3) bekezdés b) pontja) alapján jóváhagyhatja. Ilyen, a TCF-ben nevesített, de önállóan nem szabályozott támogatási lehetőség lett a fentiek mellett az Ukrajnába és Ukrajnából történő szállítást érintő biztosításhoz vagy viszontbiztosításhoz nyújtott támogatás.

Ugyanakkor a válságközlemény két új támogatási kategóriával bővült.

1. A RePowerEU szempontjából releváns megújuló energia, tárolás és fűtési célú megújuló energiaforrások elterjedésének felgyorsításához nyújtott támogatás jogcíme (TCF 2.5.) alapján a RePowerEU végrehajtásához szükséges energetikai intézkedések támogathatók. Ezek a következőek: a nap-, szél-, geotermikus energia, a megújuló hidrogén termelése, illetve a hulladékból és maradékanyagokból előállított biogáz és biometán; valamint villamosenergia- és hőenergia-tárolás.

2. Az ipari termelési folyamatok villamosítás és/vagy megújuló és bizonyos feltételeknek megfelelően, villamos energiával előállított hidrogén használata révén történő dekarbonizációjához és az energiahatékonysági intézkedésekhez nyújtott támogatás (TCF 2.6.) című támogatási kategória alapján az ipari folyamatok szén-dioxid mentesítésére támogatható. Az energiaellátás diverzifikációjának felgyorsítása érdekében a tagállamok támogathatják a fosszilis tüzelőanyagokról való fokozatos átállást célzó beruházásokat. Ide tartozik a villamosítás, az energiahatékonysági intézkedések, valamint a megújuló és villamosenergia-alapú hidrogént használó technológiák alkalmazása.

Az új támogatási kategóriák mellett a meglévő opciók is bővültek, egyes maximális támogatási összegeket megnövelt a Bizottság. Így például a 2.1. szakasz szerinti korlátozott összegű támogatások maximális mértéke a mezőgazdasági, illetve a halászati és akvakultúra-ágazatban 62 000 euró, illetve 75 000 euró összegig, minden más ágazatban pedig 500 000 euró felső határig nőtt. A támogatás odaítélésének végső határideje a 2.1. szakasz alapján továbbra is 2022. december 31.

Menü

Főoldal

Navigáció