Az Európai Bizottság elfogadta az ideiglenes válságkezelési keret második módosítását

Publikálva: 2022. november 2.

A válságközlemény hatályát egy évvel hosszabbította meg a Bizottság.

Az Európai Bizottság 2022. október 28-án sajtóközleményben jelentette be, hogy másodszor is módosította az orosz-ukrán háború gazdasági hatásaira tekintettel bevezetett ideiglenes válságkezelési keretet (Temporary Crisis Framework, TCF). A Bizottság a válságközleményt 2022. március 23-án fogadta el, majd később felülvizsgálta, és 2022. július 20-án módosította. Az első módosítás kiegészíti a 2022. július 20-án elfogadott bizottsági gázmegtakarítási csomagot (Winter Preparedness Package – Save Gas for a Safe Winter), illetve a RePowerEU tervet.

A második módosítás középpontjában az energiaválság áll: figyelembe veszi a magas energiaárak kezelését célzó vészhelyzeti beavatkozásról szóló, közelmúltban elfogadott rendeletet ((EU) 2022/1854 rendelet) és az EU-ban tapasztalható magas gázárak kezelését és az idei téli ellátásbiztonság garantálását célzó új vészhelyzeti rendeletre vonatkozó bizottsági javaslatot.

A jelenlegi módosítással a Bizottság:

Ø  2023. december 31-ig meghosszabbítja az ideiglenes válságkezelési keret hatályát;

Ø a korlátozott összegű támogatások felső határát a mezőgazdasági termeléssel foglalkozó vállalkozások esetében 250 000 euróra, a halászati és az akvakultúra-ágazatban működő vállalkozások esetében 300 000 euróra, a többi ágazatban működő vállalat esetében pedig legfeljebb 2 millió euróra emeli;

Ø rugalmasabban kezeli az energiaszolgáltatóknak nyújtott likviditási támogatást: kivételes esetekben és szigorú biztosítékok mellett a tagállamok akár 90 %-os fedezetet meghaladó állami kezességvállalással is nyújthatnak;

Ø   a támogatott hitelek esetén módosítja a kamatláb meghatározását: a kamat a 2022. október 1-jei vagy a hitelnyújtás időpontjában hatályos referencia kamatláb alapján kerül megállapításra (az eddigi 2022. februári helyett);

Ø   kibővíti a támogatási lehetőségeket a magas energiaköltségek által érintett vállalkozások számára: a tagállamok jogosultak lesznek arra, hogy a támogatást akár a múltbeli, akár a jelenlegi fogyasztás alapján számítsák ki (a Bizottság módszertani útmutatója itt található);

Ø   a korábban említett (EU) 2022/1854 rendelettel összhangban új támogatási kategóriát vezet be a villamosenergia-kereslet csökkentésének támogatására; és

Ø   pontosítja a feltőkésítési támogatási intézkedések értékelési kritériumait (a fizetőképességi támogatásnak i. szükségesnek, megfelelőnek és arányosnak kell lennie; ii. megfelelő állami ellentételezést kell tartalmaznia; és iii. azt megfelelő versenyjogi intézkedéseknek kell kísérniük a tényleges verseny megőrzése érdekében, beleértve az osztalék- és bónuszkifizetések, valamint a felvásárlások tilalmát).

Továbbá, az átmeneti válságkezelési keret meghosszabbítása mellett a Bizottság úgy döntött, hogy a Covid19-járvánnyal kapcsolatos állami támogatásokra vonatkozó ideiglenes keret 3.13 szakasza (fenntartható helyreállítást célzó beruházási támogatás) alapján nyújtható támogatások határidejét is 2023. december 31-ig meghosszabbítja.

Menü

Főoldal

Navigáció