A Bizottság határozata szerint a Ryanair 8,5 millió euró tiltott állami támogatásban részesült

Publikálva: 2022. augusztus 2.

A 2003 és 2010 között nyújtott támogatást a légitársaságnak vissza kell fizetnie.

Az Európai Bizottság 2022. július 26-án sajtóközleményben jelentette be, hogy utólag jóváhagyta a franciaországi Beauvais és La Rochelle repülőterei javára 2001 és 2012 között nyújtott állami támogatásokat. A Ryanair és a Jet2 légitársaságok azonban jogellenes és az uniós szabályokkal összeegyeztethetetlen, azaz tiltott állami támogatásban részesültek a La Rochelle-i repülőtéren a bizottsági határozat szerint. Franciaországnak így most vissza kell követelnie a két légitársaságnak nyújtott támogatásokat: a Jet2 esetében ez „csupán” 81 000 euróra rúg, de a Ryanair 8,4 millió eurónyi tiltott támogatást kapott az évek során.

A légkiközlekedési ágazatban a repülőtereknek és a légitársaságoknak nyújtott állami támogatásról szóló bizottsági iránymutatás kiemeli, hogy bizonyos feltételek mellett a regionális repülőtereknek nyújtott állami támogatás összeegyeztethető az uniós belső uniós piaccal.

A Bizottság 2012. május 30-án indított hivatalos vizsgálatot a beauvais-i repülőtér javára nyújtott beruházási és működési támogatásokkal, valamint a repülőtér és az azt használó légitársaságok közötti szerződésekkel kapcsolatban. A tíz évig húzódó vizsgálat azzal a bizottsági megállapítással zárult, hogy a támogatások részben nem tartalmaztak állami támogatást (mivel nem gazdasági tevékenységre – pl. a repülőtér biztonságához – kapcsolódtak), részben pedig állami támogatásnak minősültek, de összeegyeztethetők voltak a belső piaccal a fenti iránymutatás alapján. A beauvais-i repülőtér és az azt használó légitársaságok közötti szerződések esetén a Bizottság pedig arra a következtetésre jutott, hogy azok nem tartalmaznak európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatást, mivel alkalmazható volt a piacgazdasági szereplő elve: a szerződéses feltételek, így különösen a díjkedvezmények mértéke nem lépte túl azt, amit egy profitorientált repülőtér-üzemeltető adott volna annak érdekében, hogy a repülőtér forgalmát növelje.

Ugyanakkor La Rochelle városában, évszázadokkal az 1627-es, Richelieu bíboros vezette ostrom után újabb izgalmas – bár vértelen – eseményekre került sor, de ezúttal a három testőr helyett a Ryanairé lett a főszerep. A Bizottság 2012. február 8-án ugyanis hivatalos vizsgálatot indított annak megállapítására, hogy a francia hatóságok és a La Rochelle-i repülőtér közötti pénzügyi megállapodások, valamint a repülőteret használó egyes légitársaságoknak nyújtott kedvezmények összhangban vannak-e az uniós állami támogatási szabályokkal.

2001 és 2012 között a francia hatóságok több pénzügyi megállapodást kötöttek a La Rochelle-i repülőtérrel. Ezek közül egyesekről, így a La Rochelle-i repülőtér üzemeltetője és egy másik repülőtér állami üzemeltetője közötti szerződéses kifizetésekről a Bizottság megállapította, hogy azok megfelelnek a piacgazdasági szereplő elvének, így nem tekinthetők versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak. Szintén nem minősült állami támogatásnak a francia államtól kapott repülésbiztonsági célú finanszírozás, mivel azt a hatóságok nem gazdasági tevékenységekhez nyújtották.

Más, működési célú, a repülőtérnek kedvező intézkedésekkel (egyes, a piacinál olcsóbb szolgáltatások, eszközök biztosítása, hirdetési tevékenység finanszírozása) kapcsolatban viszont arra jutott a Bizottság, hogy azok tartalmaznak állami támogatást, de az összeegyeztethető a belső piaccal az említett bizottsági iránymutatás és az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdés c) pontja alapján.

A bizottsági vizsgálata azonban azt is kimutatta, hogy a La Rochelle-i repülőtér két légitársasága, a Ryanair és a Jet2 versenytársaikkal szemben 2003 és 2010 között olyan indokolatlan gazdasági előnyben részesült, amelyet egy piaci szereplő nem biztosított volna, így Franciaországra vár a feladat, hogy a tiltott állami támogatást visszatéríttesse. A tiltott állami támogatás visszafizetése nem szankció vagy büntetés, célja csupán az egyenlő feltételeken alapuló, szabad verseny helyreállítása.

Menü

Főoldal

Navigáció