A Bizottság 1,7 milliárd eurós német támogatási programot hagyott jóvá az egyvagonos és vagoncsoportos teherszállítást végző vasúti árufuvarozók támogatására

Publikálva: 2024. május 27.

Az intézkedés a vasúti áruszállítási ágazat versenyképességét javítja, összhangban a Bizottság fenntartható és intelligens mobilitási stratégiájának és az európai zöld megállapodásnak célkitűzéseivel.

Az Európai Bizottság 2024. május 21-én sajtóközleményben jelentette be, hogy jóváhagyta Németország 1,7 milliárd eurós programját, amely az egyvagonos és vagoncsoportos teherszállítást végző vasúti árufuvarozókat támogatja.

A német program célja, hogy vissza nem térítendő támogatás formájában finanszírozza a vasúti szolgáltatóknak a magas üzemeltetési költségek egy részének. Ez az intézkedés támogatja a közúti szállításról a vasúti szállításra való áttérést, ezáltal elősegítve a környezetbarátabb szállítási (közlekedési) módok elterjedését.

Az egyvagonos szállítás lényege, hogy a különböző feladóktól származó teljes vonatmennyiséget el nem érő küldeményeket – egyes vagonokat – egy vonatba kötik. Ezzel szemben a vagoncsoportos szállítás az indulási ponttól a végállomásig ugyanazon vagonokból áll össze. A vagoncsoportos szállítás a támogatási program keretében legfeljebb 15 vagonból álló rövid vonatokkal maximum 300 km-es távolságig támogatható.

Mindkét vasúti szállítási mód nehézségekkel küzd a gazdasági életképesség fenntartás tekintetében. Az egyvagonos szállítás magas költségekkel jár a kocsik szét- és összekapcsolása, rendezése miatt, a rövid vonatokkal végzett vagoncsoportos szállítás pedig a vagonok kisebb száma és a rövid távok miatt nem tud méretgazdaságos lenni.

A program 2029-ig tart és a maximális éves költségvetés 320 millió euró.

A Bizottság a támogatási intézkedést az EUMSZ közlekedés összehangolásáról szóló 93. cikke, illetve a vasúti vállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatása (Guidelines on State aid for railway undertakings) alapján értékelte.

A Bizottság megállapította, hogy a program előmozdítja a vasúti áruszállítást, amely egyrészt kevésbé szennyező, mint a közúti árufuvarozás, másrészt pedig csökkenti a közúti torlódásokat is, így mind a környezetvédelem, mind a közlekedési mobilitás szempontjából előnyös.

Továbbá a Bizottság úgy értékelt, hogy az intézkedés szükséges és megfelelő a kitűzött cél elérésére, nevezetesen a közúti szállítási módokról a vasúti szállításra való áttérés ösztönzésére.

A támogatás a vasúti áruszállításnak a közúti szállítással szembeni versenyhátrányának csökkentésére korlátozódik, ezért az intézkedésnek nem lesznek indokolatlanul negatív hatásai a belső piaci versenyre és kereskedelemre.

A jóváhagyó határozat a Bizottság versenypolitikai honlapján lesz elérhető az SA.108800 ügyszámon.

Menü

Főoldal

Navigáció