Az Európai Bizottság nyilvános konzultációt folytat az általános csoportmentességi rendelet tervezetéről

Az Európai Bizottság 2012-ben hirdette meg az állami támogatási szabályok modernizációját (State Aid Modernisation). A szabályok felülvizsgálatának elsődleges célja, hogy a belső piac megerősítésén keresztül hozzájáruljon az EU 2020-as célok  teljesüléséhez, az Európai Unió versenyképességének növekedéséhez, valamint hogy ösztönözze a tagállamokat költségvetési forrásaik ésszerű elköltéséhez és ezzel erősítse a költségvetési fegyelmet is.

Az általános csoportmentességi rendelet (hu, en) felülvizsgálata a modernizáció központi eleme. A felülvizsgálat célja az eljárás menetének további egyszerűsítése, ezáltal a tagállamok adminisztratív terheinek csökkentése mellett új támogatási kategóriák bejelentési kötelezettség alóli mentesítése, ugyanakkor a támogatási intézkedések átláthatóságának növelése és az utólagos ellenőrés, értékelés erősítése.

Az Európai Bizottság a nyilvános kozultáció keretében meghirdetett általános csoportmentességi rendelettervezetre (hu, en) 2014. február 12-ig várja az észrevételeket.