Az Európai Bizottság 2014. május 21-én elfogadta az új általános csoportmentességi rendeletet.

Az általános csoportmentességi rendelet célja, hogy meghatározza azokat a támogatási területeket, amelyeket – a vonatkozó keretszabályokat betartva – a tagállamok a Bizottság előzetes jóváhagyása nélkül is jogosultak állami támogatás nyújtására. Az új csoportmentességi rendeletről általánosságban elmondható, hogy bővíti a hatóságok döntési és szabályozási mozgásterét, szélesebb spektrumot határoz meg a támogatási lehetőségekre, sőt, egyes esetekben még a támogatás mértéke is emelkedett.

A rendelet számos különböző támogatási fajtát szabályoz, többek között:

  • a regionális beruházási és foglalkoztatási támogatást,
  • a kkv-k részére nyújtható beruházási és foglalkoztatási, valamint egyéb támogatásokat,
  • a környezetvédelmi támogatást,
  • a képzési támogatásokat,
  • a K+F támogatásokat,
  • a hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó támogatást.

A Rendelet a következő főbb újításokat hozza a hatályos szabályozáshoz képest:

  • új támogatási fajtákkal egészül ki a rendelet által szabályozott támogatások köre,
  • a korábban is szabályozott támogatási fajtákon belül adható támogatások köre bővül,
  • egyes esetekben az adható támogatás maximális intenzitása nő.

Az új általános csoportmentességi rendelet a fentiekkel összhangban 2014. július 1-jétől alkalmazandó.

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2014. június 26-án jelent meg a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU rendelet magyar és angol nyelven.