Az Európai Bizottság nyilvános konzultációt kezdeményezett a kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások közösségi keretszabályának tervezetéről.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló Bizottsági rendelete


Az Európai Bizottság nyilvános konzultációt kezdeményezett az állami támogatási programok értékelését segítő módszertani útmutatóról.


Az Európai Bizottság nyilvános konzultációt kezdeményezett az általános csoportmentességi rendelet felülvizsgált és egységes szerkezetbe foglalt tervezetéről.

Az Európai Bizottság konzultációt kezdeményezett a nehéz helyzetben lévő, nem pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott megmentési és szerkezetátalakítási támogatásról szóló iránymutatás-tervezetéről

Az Európai Bizottság határozata a 2007-2013-as időszakra vonatkozó regionális támogatási térkép meghosszabbításáról 2014. június 30-ig

Az Európai Bizottság konzultációt kezdeményez a repülőtereknek és a légitársaságoknak nyújtott állami támogatásról szóló iránymutatás tervezetéről

Az Európai Bizottság közzétette az új általános csoportmentességi rendelt tervezetének szövegét

Az Európai Bizottság 2013. június 19-én elfogadta a 2014-2020-as időszakra vonatkozó Regionális Állami Támogatásokról szóló Iránymutatást

"Útmutató az Európai Unió állami támogatási, közbeszerzési és belső piaci szabályainak az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra, és különösen az általános érdekű szociális szolgáltatásokra történő alkalmazásáról "

"Az Európai Bizottság konzultációt kezdeményez az új de minimis rendelet első tervezetéről"


Felhívás a regionális támogatásokról szóló iránymutatás tervezetével kapcsolatos észrevételek benyújtására

Az Operatív Programokból nyújtott létező támogatási programok, illetve az azokból kiírt pályázati felhívások


Elemzési modellek az infrastruktúra finanszírozás állami támogatás tartalmának meghatározására


Tájékoztató a közszolgáltatásért nyújtott ellentételezésre vonatkozó szabályokról


Az Európai Bizottság a környezetvédelem állami támogatásáról szóló közösségi iránymutatás és az általános csoportmentességi rendelet környezetvédelmet célzó támogatási intézkedéseinek felülvizsgálatára konzultációt kezdeményez


Kulturális célú támogatás nyújtása az Európai Bizottság  SA.34770 (2012/N-2) számú határozatával meghosszabbított N 357/2007. számú bizottsági határozat szabályainak megfelelően


Az Európai Bizottság a „de minimis” Rendelet felülvizsgálatához kapcsolódó kérőívet tett közzé.

Az Európai Bizottság a  kis- és középvállalkozásokba történő kockázatitőkebefektetések előmozdítását célzó állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatás alkalmazásával, valamint általánosságban a kkv-k finanszírozási forráshoz jutásával kapcsolatban várja a  tagállamok,  illetve az  egyéb érdekelt felek észrevételeit.

Az Európai Bizottság az állami támogatási eljárási keretszabály korszerűsítése keretében, felkéri a tagállamokat és az érdekelt feleket észrevételeik benyújtására az állami támogatásokkal kapcsolatos panaszok kezelésére és az állami támogatási vizsgálatok keretében folytatott információgyűjtés Bizottság által alkalmazott módszereire vonatkozóan.

Az Európai Bizottság konzultáció keretében felkéri a tagállamokat és az érdekelt feleket, hogy nyújtsák be észrevételeiket az általános csoportmentességi rendelet alkalmazásával kapcsolatban. Az észrevételek értékes hozzájárulások az általános csoportmentességi rendelet 2013. évi felülvizsgálatához.

2012. július 11-én az állami támogatásokra vonatkozó európai szabályozás reformjával foglalkozó stratégiai tanácskozáson vett részt Brüsszelben Hegmanné Nemes Sára, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vagyonpolitikáért felelős államtitkára.


2012. július 11-én az állami támogatásokra vonatkozó európai szabályozás reformjával foglalkozó stratégiai tanácskozáson vett részt Brüsszelben Hegmanné Nemes Sára, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vagyonpolitikáért felelős államtitkára.


A Bizottság a közszolgáltatásokat (általános gazdasági érdekű szolgáltatásokat) nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokról szóló rendeletet fogadott el.


Az állami támogatás 87. cikk (3) bekezdése szerinti összeegyeztethetőségének vizsgálatára vonatkozó közös elvek.

A pénzügyi és gazdasági válság kapcsán elfogadott ideiglenes állami támogatási szabályok hatásai.

Táblázat az Európai Bizottság részére történő éves jelentési kötelezettség teljesítéséhez az N 357/2007. bizottsági határozatnak megfelelően, kulturális támogatásként nyújtott támogatásokról.

A Bizottság eljárásai biztosítják-e az állami támogatások ellenőrzésének eredményes lebonyolítását?" Az Európai Számvevőszék jelentése


2012. március 1-től 8,48% a jelenérték számításához használatos diszkont ráta

 

 

 

Az Európai Unió Birósága, az Európai Unió Törvényszéke és az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke tevékenységének áttekintése

 

Az állami támogatási rendezvénysorozat előadásai – Részletek


Tájékoztató az ösztöntő hatás vizsgálatáról Részletek