TVI Információs füzetek 24.

TVI Információs füzetek 23.
Ez a szám Hargita Eszter: Állami támogatások Magyarországon a versenypolitika tükrében c. doktori értekezését tartalmazza

TVI Információs füzetek 22.
Az Európai Bizottság rendszeresen felülvizsgálja korábban alkotott szabályait és egyre több területet von be a közösségi állami támogatási szabályok hatálya alá. Ezt a folyamatot próbáljuk bemutatni, különös figyelmmel az állam támogatási téma magyarországi vonatkozásaira.

TVI Információs füzetek 21.

TVI Információs füzetek 20.
Az Információs füzetek ezen száma a csatlakozás után alkalmazott hazai és közösségi állami támogatási eljárások részletes leírását, valamint az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó közösségi jogszabályok összefoglalását tartalmazza.

TVI információs füzetek 19.

TVI információs füzetek 18.,
A füzetek 18. száma a mezőgazdaságra vonatkozó közösségi állami támogatási szabályok nem hivatalos fordítását – ahol magyar nyelvű fordítás nem áll rendelkezésre ott az angol nyelvű szöveget – tartalmazza (A hivatalos fordítás a Közösség Hivatalos Lapjában (Official Journal) jelenik majd meg.)

TVI információs füzetek 17.,
A füzetek 17. száma a szállítási ágazatra vonatkozó közösségi állami támogatási szabályok nem hivatalos fordítását – ahol magyar nyelvű fordítás nem áll rendelkezésre ott az angol nyelvű szöveget – tartalmazza (A hivatalos fordítás a Közösség Hivatalos Lapjában (Official Journal) jelenik majd meg.)

TVI információs füzetek 16.,

TVI információs füzetek 15.,

TVI információs füzetek 14.,

TVI információs füzetek 13.,

A füzetek 13. 14. 15. és 16. száma bizonyos közösségi állami támogatási szabályok nem hivatalos fordítását tartalmazza. (A hivatalos fordítás a Közösség Hivatalos Lapjában (Official Journal) jelenik majd meg.)

TVI információs füzetek 12.,
Ez a szám az Európai Megállapodás 62. cikkének 4.b) pontja alapján az Európai Bizottságnak megküldött éves jelentést tartalmazza, mely tájékoztatja az Európai Közösségeket az 1997–2001-es időszakban nyújtott állami támogatások teljes összegéről és megoszlásáról

TVI információs füzetek 11.,
A csatlakozás után fenntartható támogatásokat tartalmazó lista, a létező támogatási lista összeállítása; Új közösségi jogszabályok ismertetése (foglalkoztatási támogatásokra vonatkozó csoportmentességi rendelet, a hajóépítő-ipar támogatására vonatkozó keretszabály és a mezőgazdasági támogatásokra vonatkozó új csoportmentességi rendelet); Az Európai Bizottság döntéseinek ismertetése: a megmentési támogatások, az állami tulajdonú cégekhez kapcsolódó határozatlan idejű kezességvállalás, a környezetvédelmi adókedvezmények, a kockázati tőke, az átállási költségek és a kultúra támogatása terén.

TVI információs füzetek 10.,
Ez a szám bemutatja a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről szóló 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet 2003. január 1-je óta hatályos változásait, a csatlakozástól kezdve Magyarországra is kötelező eljárási szabályokat, a közösségi szabályok aktuális módosulásait, valamint az Európai Bíróság közszolgáltatásokkal, csekély összegű támogatással, adókedvezményekkel és kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos döntéseit is.

TVI információs füzetek 9.,
Az Európai Megállapodás 62. cikkének hatálya alá eső, 1996-2000 időszakban nyújtott állami támogatásokról szóló éves jelentést és a hozzá fűződő magyarázatokat tartalmazza

TVI információs füzetek 8.,
Az információs füzet egy Phare program keretében készült tanulmányt tartalmaz, amely ötven, a közösségi állami támogatási szabályok alkalmazása szempontjából kiemelkedő jelentőségű bírósági döntést foglal össze

TVI információs füzetek 7.,
Ebben a számban a 161/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet ismertetése, a közösségi jogszabályok vonatkozásában számos tanulmány - vélemény, szabályismertetés és néhány érdekes jogesetleírás olvasható

TVI információs füzetek 6., 2001. május
A 2000. évben lezajlott twinning program lezárásaként a magyar állami támogatási programok uniós állami támogatási versenyszabályokkal való összhangjának vizsgálatát és a magyar rendszer számára megfogalmazott ajánlásokat tartalmazza

TVI információs füzetek 5., 2001. április
A TVI információs füzetek 1. számához hasonlóan a közösségi állami támogatási szabályokat ismerteti, kiegészítve azonban a nem csak elmaradott térségekre vonatkozó szabályokkal, valamint az azóta módosult közösségi szabályokkal. (Pl. a 2000 decemberében elfogadott ún. csoportmentességi rendeletek a képzési-, a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott és a de minimis támogatások terén, valamint a környezetvédelmi támogatásokra vonatkozó új iránymutatás.)

TVI információs füzetek 4., 2001. január
A 2000 októberében és novemberében, a twinning program keretében a közösségi állami támogatási szabályokról és a magyar támogatási rendszer sajátosságairól tartott előadásokon elhangzottak összefoglalása

TVI információs füzetek 3., 2000. augusztus
Tartalmazza a TVI éves jelentését az Európai Megállapodás 62. cikkének hatálya alá eső 1998-ban nyújtott állami támogatásokról, valamint az Állami Támogatás Regiszter és a Támogatásokat Összesítő Kimutatás bemutatását.

TVI információs füzetek 2., 2000. június
Rövid cikkeket tartalmaz az állami támogatás fogalmáról, a Rover R30-as longbridge-i gyártásának támogatásáról, a jogos várakozások védelmének elvéről, és a nemzeti regionális támogatások helyzetéről a Közösség támogatási politikájában.

TVI információs füzetek 1., 2000. január
Az ún. elmaradott térségek vonatkozásában alkalmazandó közösségi állami támogatási szabályok rövid ismertetését tartalmazza.