Az Európai Bizottság 2007-ben hagyta jóvá N 357/2007. számú határozatával a kulturális miniszter által a központi költségvetésből (OKM fejezi kezelésű előirányzatból, illetve utódjából) nyújtható kulturális célú támogatásokat. A határozat alapján 2012. szeptember 1-ig nyújtható támogatás.

A TVI által 2011. november 15-én az Európai Bizottsághoz bejelentett technikai módosítás értelmében az Európai Bizottság N 357/2007. számú határozatában szereplő szabályok irányadók a teljes központi költségvetésből, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által, illetve az önkormányzatok által nyújtandó kulturális támogatásokra is.

2012 tavaszán Magyarország kezdeményezte a program meghosszabbítását. Az Európai Bizottság 2012. július 27-én hozott SA.34770 (2012/N-2). számú határozatával jóváhagyta a támogatási program 2018. szeptember 1-jéig történő meghosszabbítását.

1.           Az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2). számú határozata alapján a központi költségvetésből, illetve az önkormányzatok által nyújtott kulturális célú támogatásoknak meg kell felelniük az N 357/2007. számú bizottsági határozatban foglalt szabályoknak.

2.           A támogatás nyújtását megelőzően a támogatásnyújtónak regisztrálnia kell magát a CafMQQylvowdPjzWlG3GRDdHZpQG5mbS5nb3YuaHU= e-mail címen. (A regisztráció célja kizárólag a támogatásnyújtó kapcsolattartója nevének és e-mail címének rögzítése a 37/2011. Korm. rendelet 34. § (1) bekezdése szerinti beszámoló teljesítése érdekében.)

3.           Az egyedi támogatásokat nem kell bejelenteni a TVI részére, mivel a 37/2011. Korm. rendelet 18. §-a szerinti létező támogatási programból nyújtott egyedi támogatásnak minősülnek. A 37/2011. Korm. rendelet 17. §-a alapján ugyanakkor a támogatásnyújtó kötelezettsége, hogy a pályázati felhívásokat előzetesen megküldje a TVI részére.

4.           A támogatási szerződésnek a következő hivatkozást kell tartalmaznia:

Jelen … alapján a kedvezményezett az Európai Bizottság  SA.34770 (2012/N-2). számú határozatának megfelelően odaítélt … összegű kulturális célú támogatásban részesül.

5.           Az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2). számú határozatának megfelelően, kulturális támogatásként nyújtott támogatásokról a 37/2011. Korm. rendelet 34. § (1) bekezdése alapján az Európai Bizottság részére történő éves jelentési kötelezettség teljesítéséhez a támogatást nyújtónak minden év április 30-áig beszámolót kell készítenie a megelőző évben nyújtott állami támogatásokról a TVI felhívásában meghatározott elektronikus formában és adattartalommal.