Az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatósága 2015. október 12-én tette közzé a tagállamok számára az általános csoportmentességi rendelet alapján nyújtható támogatási intézkedések állami támogatási szabályokkal való összeegyeztethetőségének leellenőrzésére szolgáló checklist-eket.

A 2014. július 1-jétől hatályos, a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU rendelet (általános csoportmentességi rendelet) alapján nyújtható támogatási intézkedéseknek az egyes jogcímekkel való összeegyeztethetőségének vizsgálata céljából a Bizottság Versenypolitikai Főigazgatósága által közzétett checklist-ek célja, hogy elősegítse a tagállamok monitoring gyakorlatát, mind az ex ante összeegyeztethetőség mind az ex post ellenőrzés aspektusából.

Az informális checklist-ek hasznos kiegészítő eszközei lehetnek az általános csoportmentességi rendelet alkalmazásában, mindazonáltal nem helyettesíti a rendeletet és kizárólag a rendeletnek teljes mértékben való megfelelés esetén mentesíthető továbbra is a támogatási intézkedés az EUMSZ 108. cikkének (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól.  

Az egyes támogatási kategóriákkal való összeegyeztethetőség megállapításának leellenőrzésére vonatkozó magyar nyelvű checklist-ek elérhetők:

 1. Regionális támogatás
 2. Kkv-knak nyújtott támogatás
 3. A kkv-k finanszírozási eszközökhöz való hozzáférését elősegítő támogatás
 4. Kutatás-fejlesztési és innovációs támogatás
 5. Képzési támogatás
 6. Hátrányos helyzetű és megváltozott munkaképességű munkavállalókra irányuló támogatás
 7. Környezetvédelmi támogatás
 8. Természeti katasztrófa okozta károk helyreállítására nyújtott támogatás
 9. Távoli területek lakosainak közlekedésére irányuló szociális támogatás
 10. Széles sávú infrastruktúrára irányuló támogatás
 11. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás
 12. Sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás
 13. Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás