Bizottsági ügyszám

A támogatási intézkedés neve

A bizottsági határozat kelte

Jogalap (nemzeti és uniós)

Sajtóköz-lemény

SA.102986

AVHGA kezességvállalási program

2022.06.17.

AVHGA üzletszabályzata; EUMSZ 107. cikk (3) bekezdés b) pont (TCF 2.1.)

TVI hír

SA.103089

Ernyőprogram

2022.06.20.

A határozatban felsorolt jogszabályok és egyéb jogi dokumentumok; EUMSZ 107. cikk (3) bekezdés b) pont (TCF 2.1.)

TVI hír

SA.103315

Garantiqa kezességvállalási program

2022.07.11.

Garantiqa üzletszabályzata; EUMSZ 107. cikk (3) bekezdés b) pont (TCF 2.1.)

TVI hír