Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 702/2014/EU rendelete

A csoportmentességi rendelet (hu, en) 2014. július 1-jétől hatályos.