Hírek

2015. szeptember 25. 11:16

Megjelentek az Állami Támogatások Joga periodika 2015. évi számai

Megjelentek a Támogatásokat Vizsgáló Iroda és a Versenyjogi Kutatóközpont periodikájának, az Állami Támogatások Joga c. kiadványnak a 2015. évi számai

2015. szeptember 22. 16:32

Megjelent a Versenypolitikai Főigazgatóság útmutatója az állami támogatási szabályok alkalmazásáról az infrastruktúra-fejlesztések közfinanszírozására

Az Európai Bizottság 2015. szeptember 21-én jelentette meg útmutatóját az állami támogatási szabályok alkalmazásáról az infrastruktúra-fejlesztések közfinanszírozására.

2015. szeptember 11. 10:47

Az Európai Bizottság közzétette a tagállamok közszolgáltatásairól szóló jelentéseket

A tagállamok közszolgáltatásairól szóló jelentések közzétételével a Bizottság célja a közszolgáltatásokra nyújtott támogatások átláthatóbbá tétele az állami támogatások modernizációjának égisze alatt

2015. július 20. 11:45

Az Európai Bíróság ítélete az Európai Bizottság által a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. ellen benyújtott fellebbezésről

Az Európai Bíróság (első tanács) 2015. június 4-i ítélete – Európai Bizottság kontra MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (Fellebbezés — Állami támogatás — A Magyar Állam és a MOL olaj- és gázipari társaság között a szénhidrogének kitermeléséhez kapcsolódó bányajáradék tárgyában létrejött megállapodás — A járadék mértékét megemelő utólagos jogszabály-módosítás — A járadéknak a MOL-ra nem alkalmazott emelése — A támogatást a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — Szelektív jelleg)

2015. július 15. 13:34

A Bizottság két részletes vizsgálatot indít a magyarországi élelmiszerlánc-felügyeleti díj és a dohánytermék-értékesítést terhelő adó ügyében

Megjelent az Európai Bizottság sajtóközleménye arról, hogy részletes vizsgálatot indít a magyarországi élelmiszerlánc-felügyeleti díj és a dohánytermék-értékesítést terhelő adó ügyében

2015. július 13. 11:00

Megjelent a halászati és az akvakultúra-ágazatban nyújtott állami támogatások vizsgálatáról szóló új iránymutatás

2015. június 29-én az Európai Bizottság elfogadta a halászati és az akvakultúra-ágazatban nyújtott állami támogatások vizsgálatáról szóló új iránymutatást, mely az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2015. július 2-án került közzétételre (HL C 217., 2015.7.2., 1. o.).

2015. június 1. 10:06

Megjelent a Bizottság éves jelentése a versenypolitikáról

A Bizottság közzétette jelentését a 2014. évi versenypolitika helyzetéről

2014. szeptember 26. 14:23

Az Európai Bizottság közzétette a szélessávú hálózatok fejlesztésére vonatkozó kézikönyvének (Broadband investment guide) legújabb változatát

Az Európai Bizottság közzétette a szélessávú hálózatok fejlesztésére vonatkozó kézikönyvének (Broadband investment guide) legújabb változatát

2014. szeptember 25. 10:55

Megjelent az Európai Bizottság összefoglalója a filmekhez és más audiovizuális alkotásokhoz nyújtott állami támogatási szabályokról

Megjelent az Európai Bizottság összefoglalója a filmekhez és más audiovizuális alkotásokhoz nyújtott állami támogatási szabályokról

2014. augusztus 1. 11:09

Megjelent a támogatási programok utólagos értékelésének részeként az értékelési terv bejelentéséhez szükséges formanyomtatvány tervezete

A támogatási programok utólagos értékelésének célja a hatékonyabb és eredményesebb forrásfelhasználás, ami az állami támogatások modernizációjának egyik kiemelt célkitűzése.