Hírek

2016. június 14. 11:29

Az Európai Bizottságnak a németországi regionális beruházási támogatásokat érintő határozatai

Az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságának határozatai két németországi cégnek nyújtott regionális beruházási támogatással kapcsolatban.

2016. június 13. 11:27

Az Európai Bizottság szakmai anyagot tett közzé a feltételes adómegállapítások állami támogatási értékelésével kapcsolatban

Az Európai Unió tagállamainak és az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságának képviselői 2014 óta évente megrendezendő ún. magas szintű fórumokon értékelik közösen az állami támogatások korszerűsítésének (State Aid Modernisation, SAM) keretében elfogadott intézkedések végrehajtását és az aktuális témákat az állami támogatások területén.

2016. június 6. 9:47

Margrethe Vestager beszéde az állami támogatási modernizációval kapcsolatos magas szintű fórum keretében

Az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságának biztosa a 2016. június 3-án megtartott magas szintű fórum keretében mondott beszédet az állami támogatási modernizációról

2016. május 19. 14:27

Megjelent az Európai Bizottságnak az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás fogalmáról szóló közleménye

Az Európai Bizottság 2016. május 19-én közzétette az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatás fogalmáról szóló, az állami támogatás fogalmi elemeire vonatkozó bizottsági és európai bírósági joggyakorlatot összefoglaló közleményét.

2016. március 18. 7:30

Gyakorlati útmutató a 651/2014/EU általános csoportmentességi rendelethez

Megjelent a Bizottság gyakorlati útmutatója az általános csoportmentességi rendelettel kapcsolatban feltett gyakran ismételt kérdésekről és válaszokról

2016. március 16. 10:20

A Versenypolitikai Főigazgatóság nyilvános kozultációt hirdet az állami támogatások bizonyos típusainak kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közlemény felülvizsgálata céljából

Az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatósága az érdekelt felek és a köz bevonásával nyilvános konzultációt hirdet az állami támogatások bizonyos típusainak kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közlemény felülvizsgálatára.

2016. március 8. 10:56

A Versenypolitikai Főigazgatóság nyilvános kozultációt hirdet az általános csoportmentességi rendelet alapján nyújtható támogatások állami támogatási szabályainak egyszerűsítése céljából

Az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatósága az érdekelt felek és a köz bevonásával nyilvános konzultációt hirdet az általános csoportmentességi rendelet felülvizsgálatára, illetve egyes kikötői és reptéri infrastruktúrák állami támogatásának bizottsági bejelentési kötelezettség alóli mentesítésére

2016. február 10. 18:48

Az Európai Bizottság 2016. február 10-én jóváhagyta a magyar és az olasz bankok értékvesztett eszközeinek kezelésére irányuló intézkedéseket

Az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatósága megállapította, hogy a nemteljesítő hitelek banki mérlegekből való kivezetését célzó magyar és olasz tervek nem tartalmaznak állami támogatást.

2015. december 4. 13:53

Az Európai Bizottság közzétette a közszolgáltatások ellentételezése körében alkalmazható legfrissebb swapkamatlábakat

A közétett swapkamatlábak a közszolgáltatásokra vonatkozó uniós állami támogatásokkal összefüggésben, illetve az általános csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó kulturális támogatások esetében alkalmazhatók.

2015. október 13. 17:11

Megjelent az általános csoportmentességi rendelet alapján nyújtható támogatási intézkedések állami támogatási szabályokkal való összeegyeztethetőségének leellenőrzésére szolgáló checklist-ek

Az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatósága 2015. október 12-én tette közzé a tagállamok számára a checklist-eket