Hírek

2016. június 6. 9:47

Margrethe Vestager beszéde az állami támogatási modernizációval kapcsolatos magas szintű fórum keretében

Az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságának biztosa a 2016. június 3-án megtartott magas szintű fórum keretében mondott beszédet az állami támogatási modernizációról

2016. május 19. 14:27

Megjelent az Európai Bizottságnak az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás fogalmáról szóló közleménye

Az Európai Bizottság 2016. május 19-én közzétette az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatás fogalmáról szóló, az állami támogatás fogalmi elemeire vonatkozó bizottsági és európai bírósági joggyakorlatot összefoglaló közleményét.

2016. március 18. 7:30

Gyakorlati útmutató a 651/2014/EU általános csoportmentességi rendelethez

Megjelent a Bizottság gyakorlati útmutatója az általános csoportmentességi rendelettel kapcsolatban feltett gyakran ismételt kérdésekről és válaszokról

2016. március 16. 10:20

A Versenypolitikai Főigazgatóság nyilvános kozultációt hirdet az állami támogatások bizonyos típusainak kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közlemény felülvizsgálata céljából

Az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatósága az érdekelt felek és a köz bevonásával nyilvános konzultációt hirdet az állami támogatások bizonyos típusainak kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közlemény felülvizsgálatára.

2016. március 8. 10:56

A Versenypolitikai Főigazgatóság nyilvános kozultációt hirdet az általános csoportmentességi rendelet alapján nyújtható támogatások állami támogatási szabályainak egyszerűsítése céljából

Az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatósága az érdekelt felek és a köz bevonásával nyilvános konzultációt hirdet az általános csoportmentességi rendelet felülvizsgálatára, illetve egyes kikötői és reptéri infrastruktúrák állami támogatásának bizottsági bejelentési kötelezettség alóli mentesítésére

2016. február 10. 18:48

Az Európai Bizottság 2016. február 10-én jóváhagyta a magyar és az olasz bankok értékvesztett eszközeinek kezelésére irányuló intézkedéseket

Az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatósága megállapította, hogy a nemteljesítő hitelek banki mérlegekből való kivezetését célzó magyar és olasz tervek nem tartalmaznak állami támogatást.

2015. december 4. 13:53

Az Európai Bizottság közzétette a közszolgáltatások ellentételezése körében alkalmazható legfrissebb swapkamatlábakat

A közétett swapkamatlábak a közszolgáltatásokra vonatkozó uniós állami támogatásokkal összefüggésben, illetve az általános csoportmentességi rendelet hatálya alá tartozó kulturális támogatások esetében alkalmazhatók.

2015. október 13. 17:11

Megjelent az általános csoportmentességi rendelet alapján nyújtható támogatási intézkedések állami támogatási szabályokkal való összeegyeztethetőségének leellenőrzésére szolgáló checklist-ek

Az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatósága 2015. október 12-én tette közzé a tagállamok számára a checklist-eket

2015. szeptember 25. 11:16

Megjelentek az Állami Támogatások Joga periodika 2015. évi számai

Megjelentek a Támogatásokat Vizsgáló Iroda és a Versenyjogi Kutatóközpont periodikájának, az Állami Támogatások Joga c. kiadványnak a 2015. évi számai

2015. szeptember 22. 16:32

Megjelent a Versenypolitikai Főigazgatóság útmutatója az állami támogatási szabályok alkalmazásáról az infrastruktúra-fejlesztések közfinanszírozására

Az Európai Bizottság 2015. szeptember 21-én jelentette meg útmutatóját az állami támogatási szabályok alkalmazásáról az infrastruktúra-fejlesztések közfinanszírozására.