Az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságának útmutatása tisztán helyi hatású és jelentőségű támogatási intézkedésekre vonatkozóan

A Bizottság öt támogatási intézkedés esetében állapította meg, hogy azok tisztán helyi hatásúak és vélhetően nem érintik a tagállamok közötti kereskedelmet, így nem minősülnek uniós értelemben vett állami támogatásnak.

A jóváhagyó határozatok tükrözik a Bizottság arra irányuló paradigmaváltását, miszerint elsősorban a nagyobb volumenű és a versenytorzítás, ill. tagállamok közötti kereskedelem érintettsége szempontjából szignifikánsan ható ügyekre kell a Bizottságnak fókuszálnia, a kisebbnek számító, tisztán helyi jelentőségű támogatási intézkedések állami támogatási szempontú megítélése tagállami hatáskörbe delegálható, ezért nem feltétlen kell kikérni a Bizottság előzetes engedélyét, engedélyeztetését a támogatási intézkedés az állami támogatási szabályokkal való összeegyeztethetőséget illetően.

A Bizottság jóváhagyó határozatairól szóló angol nyelvű sajtóhír ide kattintva érhet el.