A módosító rendeletet 2017. május 17-én fogadta el az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatósága.

Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló 2017/1084/EU bizottsági rendelete.

A rendelet a 3. cikk értelmében az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon, 2017. július 4-én lép hatályba. A rendelet magyar nyelven ide kattintva, angol nyelven pedig itt érhető el.

Előzmény

A módosító rendelettel az Európai Bizottság célja - többek között - a tagállami hatáskörben megítélhető támogatási kategóriák kibővítése, csoportmentességben való részesítése a verseny sérülése nélkül.

A rendelet főbb elemei:

  • új támogatási kategóriaként támogatható a repülőtéri, kikötői infrastruktúra;
  • emelkedett a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás, ill. a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás bejelentési értékhatára;
  • a regionális beruházási támogatással összefüggésben definiálásra került a tevékenység-áthelyezés (relokáció);
  • a regionális működési támogatási kategória egyszerűsödött;
  • változott az adókedvezmény formájában nyújtott támogatás jelenértékszámításának módszertana.

A módosító rendelet még nem lépett hatályba, az Európai Unió Hivatalos Értesítőjében (Official Journal) való megjelenését követő 20. napon lép érvénybe. A módosító rendeletről szóló sajtóhír ide kattintva érhető el.